โลโก้เว็บไซต์ บริษัทอิงลิซออนไลน์ จำกัด ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจร่วมทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 10  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บริษัทอิงลิซออนไลน์ จำกัด ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจร่วมทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 10

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 31 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         บริษัทอิงลิซออนไลน์ จำกัด ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจร่วมทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 10  General English Proficiency Online Test by EOL System (GEPOT 10) จัดสอบวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เข้าสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทราบผลและเปรียบเทียบผลสอบกับ CU-TEP, TOEIC , TOFEL ,CEFR ค่าสอบคนละ 200 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 สิงหาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจุฑามาส  ชาลีคลี โทรศัพท์ 099-2164321 หรือศึกษารายละเอียดได้ที่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา