โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและ รพ.มะเร็งลำปาง เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตช่วยเพื่อนมนุษย์ Give  Blood  Save Life | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและ รพ.มะเร็งลำปาง เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตช่วยเพื่อนมนุษย์ Give Blood Save Life

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 229 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          11 กรกฎาคม 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปา ร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ Give  Blood  Save Life  ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี ลำปาง  ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงาน
          การจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตดังกล่าวมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิต  จำนวน  65 ราย  ได้รับโลหิตจำนวน 26,000 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 24 ราย  และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 24 ราย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : ธนพร  ยะสุทธิ / จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา