โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม สร้างกระบวนการรับรู้กิจกรรมเลือกเสรีตามความสนใจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม สร้างกระบวนการรับรู้กิจกรรมเลือกเสรีตามความสนใจ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มิถุนายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 410 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          26 มิถุนายน 2562 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการเปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อสร้างกระบวนการรับรู้กิจกรรมการเลือกเสรี และเพื่อให้นักศึกษามีกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามความถนัดและความสนใจ
          สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการนำเสนอชมรมกว่า  10 ชมรม ประกอบด้วย ชมรมคริสเตียน  ชมรมซอมพออาสา  ชมรมรักษ์แม่วัง  ชมรมสื่อสร้างสรรค์ ชมรมกรีฑา  ชมรมวอลเล่ย์บอล  ชมรมบาสเกตบอล ชมรมภาษาอังกฤษ  ชมรมปลาสวยงาม ฯลฯ  ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา