โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษาจับมือสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง จัดกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน 62 พร้อมมอบรุ่น แม่วัง 48 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษาจับมือสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง จัดกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน 62 พร้อมมอบรุ่น แม่วัง 48

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 มิถุนายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1274 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง  จัดกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อต้อนรับน้องใหม่สู่บ้านหลังที่สอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
          ณัฐปัตย์ เกตุดี นากยกสโมสรนักศึกษาฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2562 ของสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 และกิจกรรมรับน้องสาขาระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน โดยเน้นการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมร้องเพลงเชียร์ กิจกรรมพาน้องไหว้พระธาตุ และพิธีมอบรุ่นแม่วัง 48 โดยรุ่นพี่สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
          ด้านนายชยกร  นิรันดร์ ตัวแทนศิษย์เก่าแม่วังฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางสมาคมศิษย์เก่า ได้รับเกียรติจากทางมหาวิทยาลัยฯ ในการเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน โดยสมาคมฯ ได้ร่วมกับศิษย์ปัจจุบัน ในการมอบรุ่น แม่วัง 48 ให้กับน้องใหม่รหัส 62 ซึ่งรุ่นพี่มีการเจิมแป้ง และทำพิธีมอบรุ่น ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อช้างเผือก สิ่งศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ โอกาสนี้ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ แต่ละรุ่น ยังได้จัดเตรียมอาหารเพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกแม่วังทุกคนด้วย

          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : นักศึกษา ชมรมถ่ายภาพ มทร.ล้านนา ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา