โลโก้เว็บไซต์   ผลงานนวัตกรรมวิจัย Coffee Go Green III: Lanna Smart Carbonic Process คว้า 3 รางวัลจากการประกวดผลงานนวัฒตกรรมฯ ณ กรุงโซล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผลงานนวัตกรรมวิจัย Coffee Go Green III: Lanna Smart Carbonic Process คว้า 3 รางวัลจากการประกวดผลงานนวัฒตกรรมฯ ณ กรุงโซล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 มิถุนายน 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 1052 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ผลงานนวัตกรรมวิจัย "Coffee Go Green III: Lanna Smart Carbonic Process" อาจารย์นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง  ตัวแทนประเทศไทย คว้า 3 รางวัลจากการประกวดผลงานนวัฒตกรรมฯ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้

     รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการ ผลงานนวัตกรรมวิจัย "Coffee Go Green III : Lanna Smart Carbonic Process"  ในงานแสดงนิทรรศการการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์สตรีนานาชาติเกาหลีปี 2019 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยรางวัลที่ได้รับจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการในครั้งนี้ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1.Silver prize from The Korean Intellectual Property Office (KIPO), 2. Special prize from The Vietnam Women's Union, 3. Diploma from Center of Women Inventors of Uzbekistan

     ทั้งนี้งานแสดงนิทรรศการการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์สตรีนานาชาติเกาหลีปี 2019 (Kiwie2019, The Korean International Women's Invention Exposition 2019, Seoul,  Republic of Korea) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-25 มิถุนายน 2562  ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยการสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (Association of Thailand Innovation and Invention Promotion)

ภาพ : รศ.ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ
ข่าว : จตุพร โปธาคำ
แหล่งข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา