โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมอบรม การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมอบรม การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 66 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง หรือ Brain-Based Learning ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  จังหวัดนครปฐม รายละเอียดตามแนบ

รายละเอียดแนบอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา