โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ How to Be a Smart Learning Facilitator | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ How to Be a Smart Learning Facilitator

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 98 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “How to Be a Smart Learning Facilitator : พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับกระบวนการเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 4 กิจกรรมย่อย ค่าลงทะเบียนกิจกรรมละ 3,500 บาท รายละเอียดการจัดอบรมตามแนบท้าย
เอกสารแนบการอบรม How to Be a Smart Learning Facilitator


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา