โลโก้เว็บไซต์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครับ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่าสงเพศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครับ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่าสงเพศ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 146 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          กรมกิจการสตรีและสถาบันรอบครัว ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  ผู้ประสงค์สมัครส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มิถุนายน 2562 เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-6427745 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gidentity3@gmail.com
          รายละเอียดคุณสมบัติ
          ใบสมัคร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา