โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 369 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

วันนี้ (30 พ.ค.62) ที่ห้องศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ 15–603 ชั้น 6 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) รศ.ดร.เอมอร ไชยโรจน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. มนต์ชัย  ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ทั้งนี้มีผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา 6 เขตพื้นที่ ประกอบด้วย มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ตาก น่าน เชียงราย พิษณุโลก ลำปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 42 คน

รองศาสตราจารย์เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและวิชาการ, เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย และการเรียนการสอนให้ทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน, เพื่อให้บุคลากรเสริมสร้างเทคนิคการเขียนบทความวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร ให้ประสบความสำเร็จและได้รับยอมรับให้ตีพิมพ์

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา