โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้วิสาหกิจชุมชน 105 ลี้เกษตรปลอดภัย อ.ลี้ จ.ลำพูน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้วิสาหกิจชุมชน 105 ลี้เกษตรปลอดภัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้วิสาหกิจชุมชน 105 ลี้เกษตรปลอดภัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

ด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบ ฯ อ.ลี้ จ.ลำพูน และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแป้งกล้วย แป้งฟักทอง น้ำพริกลำไย และลำไยทาขนมปัง ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย วิสาหกิจชุมชน 105 ลี้เกษตรปลอดภัย จำนวน 15 คน นำไปประกอบอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปอาหาร ในวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2562 ณ 212 ม. 9 บ้านห้วยแหนพัฒนา ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำแป้งกล้วย แป้งฟักทอง น้ำพริกลำไย และลำไยทาขนมปัง และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อสร้างอาชีพเสริมต่อไป... 

ภาพ/ข่าว : อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา