โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 เมษายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          25 เมษายน 2562 คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะในงานวันรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย
          วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ท่านทรงทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ทรงออกรบเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย ชาวไทยต่างน้อมใจกันร่วมถวายสักการะและความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
          ข่าว /ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา