โลโก้เว็บไซต์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เชิญชวนประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ในหัวข้อ “ภัยการค้ามนุษย์” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญชวนประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ในหัวข้อ “ภัยการค้ามนุษย์”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 เมษายน 2562 โดย ณัฐพรรณ งามสม จำนวนผู้เข้าชม 94 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ขึ้นในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒  จึงอยากประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์     ในหัวข้อ  “ภัยการค้ามนุษย์”    เพื่อเป็นการส่งเสิรมการตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานไปยังกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา