โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Conference) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Conference)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 เมษายน 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) โดยมี รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การกรอกข้อมูล มคอ.3 และ มคอ.5 ผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ RMUTL ONLINE  ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Conference) ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

ข่าว : ธนิณี นิติธรรมบัณฑิต
ภาพ : จตุพร โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา