โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำ 2 ผลงานวิจัย คว้า 11 รางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง นำ 2 ผลงานวิจัย คว้า 11 รางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 เมษายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2032 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำ 2 ผลงานวิจัย คว้า 11 รางวัลระดับโลก ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ XXII Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies (ARCHIMADES 2019) ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2562  ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย  โดยมี รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเดินทางให้กำลังใจ
          ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเผยว่า การวิจัยและบริการวิชาการเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาและนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้นำ 3 ผลงาน เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ประกอบด้วย ผลงาน PEF processing system for microorganisms inactivation  ของ รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ ผลงาน Lanna rice extract from highland rice varieties to healthy whey protein and community development  และผลงาน LannaChrome TM  Natural dye powder of lanna Thailand ของ ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษาและคณะ ซึ่งผลงานของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัล 16 รางวัล จาก 800 กว่าผลงาน 25 ประเทศทั่วโลก
         สำหรับงานวิจัย 2 ผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ผลงาน Lanna rice extract from highland rice varieties to healthy whey protein and community development  ได้รับ 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล SILVER MEDAL จาก ARCHIMEDES 2019 รางวัล Gold medal จาก Iraqi Forum of Inventors รางวัล Gold medal จาก Chinese Innovation and Invention Society (CIIS)  รางวัล Certificate จากECOLE  MAROCAINE DES SCIENCES DE L’INGENIEUR, Morocco School of Engineering Science, Casablanca, Morocco ขณะที่ผลงาน LannaChrome TM  Natural dye powder of lanna Thailand ได้รับ 7 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล GOLD MEDAL จาก ARCHIMEDES 2019 รางวัล GOLD CUP (Special prize on stage) “Innovation and invention  activity” salon จาก Archimedes 2019, Russia รางวัล GOLD CUP of ISINT << New Time>> จาก Sevastopol, Russia รางวัล GOLD MEDAL จาก JSC  RZD, Federal Russian Railway,Russia รางวัล GOLD MEDAL (Special Award) จาก Indonesian Invention and Innovation Promation Association รางวัล GOLD MEDAL จาก Romanian Institute  for Advanced Studies and Research – Gifted Education และรางวัล Certificate จาก ECOLE MAROCAINE DES SCIRNCE DE L’ INGENIEUR , Morocco Schiil of Engineering Science, Casablanca, Morocco ซึ่งรางวัลดังกล่าวล้วนเป็นกำลังใจ ความภาคภูมิใจของนักวิจัย ทีมงานและสถาบัน ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวในตอนท้าย
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ที่มาของข่าว / ภาพ : ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา