โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ TCAS2 โควตา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ TCAS2 โควตา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมษายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 320 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          11 เมษายน 2562 ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ TCAS2  โควตา ณ อาคารเอกประสงค์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562
          สำหรับการสอบสัมภาษณ์ดังกล่าวมีนักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการสอบสัมภาษณ์กันอย่างเนืองแน่น โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศผลการสอบในวันที่ 18 เมษายน 2562  ทาง http://academic.lpc.rmutl.ac.th/register/
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา