โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบคัดเลือกนักศึกษารอบ TCAS 2 โควตา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบคัดเลือกนักศึกษารอบ TCAS 2 โควตา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 เมษายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 295 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดสอบคัดเลือกนักศึกษารอบ TCAS 2 โควตา ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาต่อ
          สำหรับการจัดสอบคัดเลือกดังกล่าว ทำการสอบวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาชีพเฉพาะ  ดำเนินการ 2 วัน คือ วันแรกจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วันที่สองจัดสอบคัดเลือกคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยจะมีการประกาศผลสอบในวันที่ 18 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทาง http://academic.lpc.rmutl.ac.th/register/ ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษา 0 5434 2547-8 ต่อ 211
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา