โลโก้เว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักงาน กสทช. ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มีนาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 107 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สำนักงาน กสทช. ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการและบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทวิจารณ์หนังสือ โดยบทความที่ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสาร จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท แต่งรวมกันไม่เกินบทความละ 10,000 บาท รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา