โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 89 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติม 1 ยุทศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมเป็นจุดเน้น 7 ยุทธศาสตร์  สำหรับรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.muo.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์: ข้อมูลเผยแพร่ หัวข้อย่อยสืบค้นหนังสือเวียน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา