โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 104 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจำปี 2559 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กรฏาคม 2559 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทร.053-225569 ต่อ 305 หรือ www.narit.or.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา