โลโก้เว็บไซต์ นศ.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา หัวข้อ An Outstanding Resume and Effective Job Interview เสริมทักษะภาษาอังกฤษก้าวสู่ตลาดแรงงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นศ.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา หัวข้อ An Outstanding Resume and Effective Job Interview เสริมทักษะภาษาอังกฤษก้าวสู่ตลาดแรงงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 387 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นศ.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา หัวข้อ An Outstanding Resume and Effective Job Interview เสริมทักษะภาษาอังกฤษก้าวสู่ตลาดแรงงาน

วันนี้ (20 ก.พ.62) เวลา 09.00 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา หัวข้อ An Outstanding Resume and Effective Job Interview ซึ่งจัดโดยนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ การจัดโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากคุณพิณทอง ศรีพัฒนาวัฒน์ หรือ ครูพี่แอน ติวเตอร์โรงเรียนสอนภาษาในจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากร มีนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาฯเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดโครงการสัมมนา หัวข้อ An Outstanding Resume and Effective Job Interview มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การเขียนประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ และเทคนิคการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ, เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

กดไลค์ กดแชร์ ภาพเพิ่มเติม เพจประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา