โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 ธันวาคม 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายหลักในมหาวิทยาลัยฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2564
มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายหลักในมหาวิทยาลัยฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา