โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประกวด RMUTLL STAR CONTEST 2021 เฟ้นหานักศึกษาบุคลิกดีมีความสามารถ 24พย64 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประกวด RMUTLL STAR CONTEST 2021 เฟ้นหานักศึกษาบุคลิกดีมีความสามารถ 24พย64

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤศจิกายน 2564 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประกวด RMUTLL STAR CONTEST 2021 เฟ้นหานักศึกษาบุคลิกดีมีความสามารถ
     24 พฤศจิกายน 2564 สมโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประกวด  RMUTLL STAR CONTEST 2021 ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพดี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา