โลโก้เว็บไซต์ วันรักต้นไม้แห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันรักต้นไม้แห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 ตุลาคม 2564 โดย มทร.ล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564 ร่วมกันทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่ง เพื่อเป็นการบำรุงรักษาต้นไม้ในมหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564 ร่วมกันทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่ง เพื่อเป็นการบำรุงรักษาต้นไม้ในมหาวิทยาลัยฯ วันนี้ (29 ต.ค.64) ที...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา