โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาการตลาดออนไลน์ Essential Skill ทักษะสำคัญที่เกรดไม่ได้บอก 24กย64 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาการตลาดออนไลน์ Essential Skill ทักษะสำคัญที่เกรดไม่ได้บอก 24กย64

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กันยายน 2564 โดย มทร.ล้านนาหลักสูตรการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาการตลาดออนไลน์ Essential Skill ทักษะสำคัญที่เกรดไม่ได้บอก
         24 กันยายน 2564 หลักสูตรการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันซูม (Zoom)เรื่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา