โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร นำทัพนักกีฬา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 36 23ธค62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะผู้บริหาร นำทัพนักกีฬา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 36 23ธค62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหาร นำทัพนักกีฬา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 36
          วันที่ 23 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร นำทีมผู้ฝึกสอนและทัพนักกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมพีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา