โลโก้เว็บไซต์ Grand Opening Ceremony  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

Grand Opening Ceremony

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาCoffee Go Green คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน Grand Opening Ceremony
Coffee Go Green คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน Grand Opening Ceremony " INSPIRE " Wine-inspired Coffee Collection (ชุดกาแฟที่ได้แรงบันดาลใจจากไวน์) ที่อาคาร ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา