โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีไหว้ครู “คุรุบูชา 62”  แสดงความเคารพต่อครู-อาจารย์ 4 กค62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีไหว้ครู “คุรุบูชา 62” แสดงความเคารพต่อครู-อาจารย์ 4 กค62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีไหว้ครู “คุรุบูชา 62” แสดงความเคารพต่อครู-อาจารย์
          4 กรกฎาคม 2562 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีไหว้ครู คุรุบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์  เพื่อแสดงความเคารพต่อคร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา