โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 2566 เตรียมความพร้อมการให้คำปรึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 1 มิย66 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 2566 เตรียมความพร้อมการให้คำปรึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 1 มิย66

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 2566 เตรียมความพร้อมการให้คำปรึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
      ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง งานวิชาการ กองการศึกษา จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้คำปรึกษาแก่นั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา