โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2566 โดย มทร.ล้านนาคณะบริหารฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานซอฟแวร์ปฏิบัติการวางแผนทรัพยากรธุรกิจขององค์กร
        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ " การใช้งานซอฟแวร์ปฏิบัติการวางแผนทรัพย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา