โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565  3 มีค66 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 3 มีค66

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 มีนาคม 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 สร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีภายหลังสำเร็จการศึกษา
         3 มีนาคม 2566 ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา