โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมกีฬานายช่าง นั่งเล่นในสวน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กิจกรรมกีฬานายช่าง นั่งเล่นในสวน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2566 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมกีฬานายช่าง นั่งเล่นในสวน เปิดเวทีให้นักศึกษาแสดงความสามารถ
1 มีนาคม 2566 สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดกิจกรรมกีฬานายช่าง นั่งเล่นในสวน ณ บริเวณหน้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา