โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมนักประดิษฐ์และควบคุมหุ่นยนต์ Robotic Camp2526กพ66 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมนักประดิษฐ์และควบคุมหุ่นยนต์ Robotic Camp2526กพ66

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2566 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมนักประดิษฐ์และควบคุมหุ่นยนต์ Robotic Camp
          คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมโครงการนักประดิษฐ์และควบคุมหุ่นยนต์ Robotic Camp แก่นักเรียนระดับม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา