โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงาน จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องบัญชี 2 มีค66 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงาน จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องบัญชี 2 มีค66

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มีนาคม 2566 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา