โลโก้เว็บไซต์ 2017-09-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-09-05

สาขาประมง มทร.ล้านนา ลำปางร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี จัดอบรมเลี้ยงปลาในกระชังตามโครงการเกษตรพอเพียง
อังคาร 5 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          5 กันยายน 2560 สาขาวิชาประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมการเลี้ยงปลาในกระชัง แก่นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) ลำปาง ตามโครงการเกษตรพอเพียงของโรงเรียน โดยมีอาจารย์เรืองพันธุ์ ทรัพย์มี หัวหน้าสาขาวิชาประมงเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ... >> อ่านต่อ


รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม Model ASEM ครั้งที่ 8
อังคาร 5 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ แจ้งการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม Model ASEM ครั้งที่ 8  ระหว่างวันที่ 15-20 พฟศจิกายน 2560 ณ กรุงเนปิดอและนครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://asef.org/projects/themes/education/4104-modelasem8 >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนนักศึกษา สมัครเป็นประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor) โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 36 และทำหน้าที่ Supervisor
อังคาร 5 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              ชมรพุทธศาสตร์สากล ได้จัดทำโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 36 ชิงโล่เกียรติยศองค์กรเพื่อการศึกษาและสันติภาพนานาชาติ และทุนการศึกษา สำหรับเยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ระดับนักเรียนทหาร-รวจ และระดับครูอาจารย์  ดังนั้นจึง ขอเชิญชวนนักศึกษา สมัครเป็นประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor) โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 36 และทำหน้าที่ Supervisor สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 082-4505639  >> อ่านต่อ


การรับบริจาคโลหิต
อังคาร 5 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กำหนดออกรับบริจาคโลหิต ณ มทร.ล้านน ลำปาง ในวันที่ 13 กันยายน 2560  ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้บริจาคโลหิต ก่อนบริจาค คือ 1.ควรนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง 2.ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงมากก่อนมาบริจาคดลหิต 3.ควรมีสุขภาพสมบูรณ์ดีทุกประการ 4.ผู้บริจาคที่เป็นหญิง ไม่ควรบริจาคขณะที่มีประจำเดือน 5.ขณะที่หิวหรือไม่ได้รับประทานอาหารมา ไม่ควรบริจาค >> อ่านต่อ


สอบคัดเลือกรับทุนศึกษาอบรมของศูนย์ ประจำปี 2561
อังคาร 5 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           สำนักงานคณะกรรมการกการอุดมศึกษา  กรงุเทพฯ แจ้งสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสอบคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาอบรมรมของศูนย์ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดหัวข้อหลักสูตร ส่งเอกสารประกอบการสมัครภายในวันที่ 5 กันยาน 2560 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.Inter.mua.go.th >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นของกระทรวงพาณิชย์
อังคาร 5 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ของกระทรวง ถือเป็นการเข้าถึงการให้บริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์วิถึชีวิตยุค Smart Phone ด้วย 4 แอพพลิเคชั่น เพื่อมุ่งหวังและสอดรับกับแนวนโยบายของทางรัฐบาลในการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสังคมไปสู่ Digital Economy และเป็นการช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงพาณิชย์ได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว จากทุสถานที่ ทุกเวลา  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา