โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer II
พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560

               สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลที่สนใจเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer II (Evaluation) ผู้สนใจส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 มิถุนายย 2560  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
จันทร์ 8 พฤษภาคม 2560

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์และสาขาเทคโนโลยีการเกษตร โดยรับวุฒิ ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่าที่เรียนทางวิทยาศาสตร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต          สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานรับสมัครนักศึกษา 0 5434 2547-8 ต่อ 211 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ 15 พฤษภาคม 2560  ... >> อ่านต่อ


แจ้งผังที่นั่งของนักศึกษาระดับปวส. รหัส 58
อังคาร 25 เมษายน 2560

                  แจ้งผังที่นั่งของนักศึกษาระดับปวส. รหัส 58 ที่จะเข้ารับใบประกาศนียบัตร ในงานปัจฉิมนิเทศ – วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้าย >> อ่านต่อ


แจ้งแก้ไขกำหนดการงานปัจฉิมนิเทศ – วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
อังคาร 25 เมษายน 2560

แจ้งแก้ไขกำหนดการงานปัจฉิมนิเทศ – วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559  วันพุธที่ 26 เมษายน 2560  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้าย >> อ่านต่อ


กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2560
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 25601.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน ที่ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที่ 27ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป2.ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 20 - 23 เมษายน 2560  ตามวัน เวลา ที่เปิดให้บริการ >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานนักศึกษาสหกิจ
พุธ 19 เมษายน 2560

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ  ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานนักศึกษาสหกิจ ฝึกงานระหว่างเดือน กันยายน – ธันวาคม  2560 เปิดรับสมัคร วันที่ 10 เมษายน – 26  มิถุนายน 2560 ค่าตอบแทน 300 บาท/8 ชั่วโมง นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถกรอกใบสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษาได้ที่ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบคัดเลือบุคลเข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รอบรับตรง 60
อาทิตย์ 26 มีนาคม 2560

    วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยจัดการสอบข้อเขียน 3 วิชา ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั้วไป วิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะสาขา  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา     ข่าว / ภาพ  : จารุวรรณ  สุยะ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2560 รอบพิเศษ 1
อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบพิเศษ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี เทียบโอน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2560 โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5434 2547-8 สมัครออนไลน์คลิก http://academic.lpc.rmutl.ac.th/register/  >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
อังคาร 17 มกราคม 2560

            สำนักส่งเสริมวิชาการปละงานทะเบียน มทร.ล้านนา ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษา ระดับ ปวช. ระดับ  ปวส. ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560  ให้ทราบโดยทั่วกันปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันภาษาจีนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จันทร์ 16 มกราคม 2560

                  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  ขอประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันภาษาจีนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้หัวข้อ “อะเมซิ่งไทยแลนด์”  เพื่อให้นักศึกษาได้ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งผลงานในรูปแบบคลิปวีดิโอ นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยจัดทำคำบรรยายเป็นภาษาจีนกลาง  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 มกราคม  2560 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 35


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา