โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ราชมงคลล้านนา...ปรับตัวสู้วิกฤติ COVID-19 ปรับระบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์
ศุกร์ 20 มีนาคม 2563

ขอเชิญชวน...อาจารย์ผู้สอน เรียนรู้การใช้งาน 2 แอปพลิเคชัน สำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1. e-Learning 2.Microsoft Teams เข้าเรียนรู้ การใช้งานได้ที่   >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563

     สำนักงานศาลปกครอง ขอเชิญบุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นฯ ตามประกาศ ก.ศป. ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านจดหมาย โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือคลิกรายละเอียดตามแนบ >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเมืองและชุมชนในพื้นที่
ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเมืองและชุมชนในพื้นที่ "ภาคเหนือ"  ผู้สนใจลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่: https://bit.ly/2wAoxpc โดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดโครงการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” (ภาคเหนือ) สนับสนุ... >> อ่านต่อ


แจ้งนักศึกษาเข้าสอบ Placement test ผ่านระบบออนไลน์
ศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563

          ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) และ ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) ปีการศึกษา 2563 เข้าสอบ  Placement test ผ่านระบบออนไลน์  ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม  63 โดยสามารถศึกษาตรวจสอบรายชื่อและศึกษาขั้นตอนการสอบด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอภิรดา  คำฟูบุตร  (เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา) 081-2711232 รายละเอียดดังแนบ        ... >> อ่านต่อ


แจ้งกำหนดการการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
ศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563

         งานนักศึกษาวิชาทหาร แจ้งกำหนดการการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563  เปิดรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-27 กรกฎาคม 2563 โดยแนบหลักฐานการสมัครดังนี้          1.ใบรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.1)          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร             3.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร       &nb... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล RUN TOGETHER
พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2563

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล  RUN  TOGETHER โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน -25 กรกฎาคม 2563 และเริ่มเดิน-วิ่ง สะสมระยะทางตั้งแต่ 26 กรกฎาคม-25 สิงหาคม 2563 รายละเอียดการสมัครตามแนบ >> อ่านต่อ


การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคลากรภายนอกสถาบัน
พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2563

     สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน ตั้งแต่วันที่  19 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดตามแนบ >> อ่านต่อ


ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
จันทร์ 29 มิถุนายน 2563

             ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เรื่อง  การรับสมัครและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๓  กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๓  ประกอบกับมติคณะกรรมการอำนวยการการรับสมัครและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ในการประชุมครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๓)  ในวันที่  ๒๙... >> อ่านต่อขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี
ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563

              ขอเชิญบุคลากรที่สนใจร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนาต่อคณะกรรมการสรรหา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. โดยการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Youtube  สามารถรับฟังได้ทุกสถานที่ และผ่านระบบ conference ไปยังห้องประชุมที่กำหนดไว้ ดังเอกสารแนบท้ายนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1152


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา