โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2560

             กรมศิลปกร กรุงเทพฯ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/25560 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2560  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที http://job.finearts.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราช... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561
พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2560

               สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนักวิจัย  นักวิชาการ  นักบริหารงานวิจัย ที่มีองต์ความรู้หรือมีความพร้อมในการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สามารถส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดและ Download ข้อมูล ได้ที่ >> อ่านต่อ


เปิดรับสมัครอาจารย์และบุคลากรที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560

สำนักวิทยบริกาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำโครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับมาตรฐานสากล ตามนโยบายของภาครัฐได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ของชาติเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 และเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร  โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2560
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560

              กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพฯ  ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2560 วันที่ 30 ตุลาคม  2560 เวลา 14.00 น. ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร กรุงเทพฯ  โดยสามารถบริจาคได้ที่ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือโอนเข้าบัญชี กฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม หรือโอนเข้าบัญชี กฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่     975-0-01095-7 ธนา... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการอบรมและทดสอบสรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) มาตรฐานสากล สำหรับอาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560

             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลสารสนเทศ มทร.ล้านนา  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการอบรมและทดสอบสรรถนะการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Literacy) มาตรฐานสากล สำหรับอาจารย์และบุคลากร  มทร.ล้านนา ระบบเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครการ  วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หรือโทรสอบถามได้ที่ โทร.053-921444 ต่อ 5302 (รายละเอี... >> อ่านต่อขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
พุธ 19 กรกฎาคม 2560

            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม ตามโปรแกรมและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.stou.ac.th >> อ่านต่อ


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐืดอกไม้จันทน์
พุธ 19 กรกฎาคม 2560

           สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ นักศึกษาที่มีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (ผู้เข้าอบรมเตรียมอุปกรณ์ กรรไกร) >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัว
พุธ 19 กรกฎาคม 2560

                 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำหปาง  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพและครอบครัวอบอุ่นในครอบครัว วันที่ 19 กรกฎาคม  2560 เวลา 16.30 น. ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร ลำปาง  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 450