โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559
จันทร์ 28 สิงหาคม 2560

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่งสำเนาหนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ฝ่ายวิชาการ กอ... >> อ่านต่อขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2560 บริษัทนิยมพาณิชย์ลำปาง จำกัด
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560

บริษัทนิยมพาณิชย์ลำปาง จำกัด ได้จัดให้มีการบริจาคโลหิตแก่ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาด จังหวัดลำปาง  โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม  2560   ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.  ณ ห้องคอนเวนชั่นฯ บริษัทนิยมพาณิชย์ลำปาง จำกัด >> อ่านต่อ


ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ 9/2560
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560

                สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ 9/2560  ในความคืบหน้าผลการดำเนินงานและพิจารณาผลการส่งเสริมการใช้ยางพารางของรัฐว่าผลต่อราคตากลางหรือไม่ รวมทั้งมีนวัตกรรมใหม่และธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นหรือไม่เพียงใด"  สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จาก www.mua.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ >> อ่านต่อ


ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) โครงการศึกษาความเป้นไปได้การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560

          การเคหะแห่งชาติ  ได้ว่าจ้างให้บริษัท คอนชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได้การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ.2556 ซึ่งทางการเคหะแห่งชาติ ได้คำนึงถึงความสำคัญของกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1)  วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ร โรงแรม เชียงใหม่ ภูคำ  จังหวัดเชียงใหม่ โดยส่งแบบต... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงาน “สัมมนาวิชาการรัดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 : ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน
อังคาร 21 พฤศจิกายน 2560

                  ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ขอเชิญร่วมงาน “สัมมนาวิชาการรัดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 : ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม  2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ  ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท  ภายในวันที่ 30 พ.ย.60 สามารถทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.roadsafetythai.org >> อ่านต่อ


ขอรับบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า เสื้อกันหนาว งบสนับสนุนในการจัดซื้อผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ถุงเท้า ของเล่นเด็กฯลฯ เพื่อมอบให้นักเรียนบนดอยอ่างขาง
อังคาร 21 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับชมรมอาสาสมัครพัมนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สตูล สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม สภาศิลปินอาสาดาราเพื่อสังคม เครือข่ายนักศึกษาจิตอาสาในสถานศึกษา  คนรุ่นใหม่หัวใจอาสา กำหนดจัดโครงการอุ่นไอรักจากปลายด้ามขวาน ครั้งที่ 7 ตอนอุ่นพี่ห่มหนาวน้อง ระหว่างวันที่ 5-11 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านหลวง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  เพื่อเป็นธารน้ำใจ บริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า เสื้อกันหนาว งบสนับสนุนในการจัดซื้อผ้าห่ม  เสื้อกันหนาว ถุงเท้า ของเล่นเด็ก ฯลฯ เพื่อมอบให้นักเรียน... >> อ่านต่อ


บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
อังคาร 21 พฤศจิกายน 2560

                สำนักงาน   ก.พ. ได้ได้ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นใหม่ ได้แก่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  จำนวน 15 วิชา และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning)  จำนวน 5 วิชา  เพื่อพัฒนศักยภาพของข้าราการและบุคคลากรภาครัฐให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocsc.go.th โดยเลือกหัวข้อ e-learning >> อ่านต่อ


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561
พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2560

               สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 9 พฤศิจิกายน – 27  ธันวาคม  2560  ดังนี้           1.ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ Http://scholar.ocsc.go.th โดย   มีจำนวน 8 ประเภททุน  ดังนี้     ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6
พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2560

                 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้จัดประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Active Learning ตอบโทจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร”   ในวันที่ 26-27 มีนาคม  2561 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ภายในงานมีกิจกรรมปาฐกถาพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  การเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ การบรรยายพิเศษ  การบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ การจัดนิทรรศการ การออกร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนอันเน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 533


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา