โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
พุธ 12 ธันวาคม 2561

             การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค.0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560) รายละเอียดดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี
อังคาร 11 ธันวาคม 2561

              สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม  2561 – 31 มีนาคม 2562  โดยผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาล ในการรับบริการทางการแพทย์  และตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาลได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง หรือผ่านทาง www.sso.go.th หรือผ่านทาง Application SSO Connect  >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนบริจาคโลหิตประจำปี 2561 บริษัท นิยมพาณิชลำปางจำกัด
จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561

           บ.นิยมพาณิชลำปาง จำกัด  ได้จัดให้มีการบริจาคโลหิตแก่จังหวัดลำปาง ในวันที่ 7 ธันวาคม  2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฯ บ.นิยมพาณิชลำปาง จำกัด >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561

                มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “EF ทักษะสมองขั้นสูง  ทางรอดของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคารปัญญาวัฒนา   สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-4410601 ต่อ 1201 หรือดาวน์โหลดเอกสาร www.muagoth หัวข้อป... >> อ่านต่อ


การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562
จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561

              สำนักงาน ก.พ. ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562  สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ocsc.go.th/scholarship  , http://scholar.go.th , htpp://uis.ocsc.go.th รับสมัครระหว่างวันที่ 9 พ.ย. – 27 ธ.ค.61 >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ร่วมประกวด “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น PLUS” ประจำปี 2562
จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พลัส” จัดขึ้นภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และธนาคารออมสิน มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาทีมที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประกวด “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พลัส” ในระดับประเทศที่จะมีการจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562  อีกทั้งยังเป็นเวทีเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของคณาจารย์ นักศึกษา ที่ได้นำองค์ความร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2562 เน้นย้ำยื่นเอกสารก่อน 30 ธันวา 61
พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561

          อาจารย์บุญธรรม  โสใจวงค์ อาจารย์ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง แจ้งว่า นักศึกษาชาย หรือผู้ที่เกิดปี พ.ศ.2541 ที่มีความประสงค์จะทำการผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2562 ให้ติดต่อยื่นหลักฐานได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์  ณ แผนกวิชาทหาร อาคารกิจการนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงาน Big Bad Welf Book Sale Chiang Mai 2018
พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561

             บริษัท ยิปซี  กรุ๊ป จำกัด ขอเชิญร่วมงาน Big Bad Welf Book Sale Chiang Mai 2018 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-9 ธ.ค.61  เพื่อคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ในราคาพิเศษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-7280939 >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All:Surviving in Times of Change”
พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education  Conference “Higher Education for All:Surviving in Times of Change” ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ www.psued.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หรือ www.psued.org >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38 th WUNCA)”
พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561

           สกอ.  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38 th WUNCA)”  ขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม  2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จ.ภูเก็ต  ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมแจ้งรายชื่อเข้าร่วมผ่านระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca38 หรือ http://www.uni.net.th... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 779


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา