โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2560
พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560

ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 คลิกดูรายละเอียด>> >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์งาน Smart Heart presents Pet Variety @ Chiangmai ตอน สีสันลายจุด
พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561

               บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น  แมเนจเม้นท์ จำกัด  ขอประชาสัมพันธ์ งาน Smart Heart presents Pet Variety @ Chiangmai ตอน สีสันลายจุด  ระหว่างวันที่  8- 11 มีนาคม  2561 เวลา 11.00 – 19.00 น.  ณ  เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.089-4161214 >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ “งานมหัศจรรย์ล้านนาเมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา” ครั้งที่ 14
พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561

                 เทศบาลเมืองต้นเปา ได้กำหนดจัดงาน “มหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณหมู่บ้านต้นเปา ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ. เชียงใหม่ ชมการตกแต่งหน้าร้านและซุ้มซอย พิพิธภัณฑ์กระดาษาสา  การแสดงกระดาษสาที่ใหญ่ที่สุดในโลก การสาธิตการทำกระดาษสา และกิจกรรมอื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-338048-9 >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทส) รุ่นที่ 28
พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561

                ภาควิชาการท่องเที่ยว ม.เชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 28 ในระหว่างวันที่ 26  มีนาคม  - 17 กรกฎาคม  2561 และเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มีนาคม  2561 ณ ภาควิชาการท่องเที่ยว ชั้น 2 อาคาร HB 5 คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ htpp://www.human.cmu.ac.th >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “Leadership Development Program”
พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561

                  บ.ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “Leadership Development Program” เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ความเป้นผุ้นำให้กับนิสิตนักศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ซึ่งในปี 2561 กำหนดจัด จำนวน 2 รุ่น ๆละ 40 คน ดังนี้ รุ่นที่ 49 วันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี รุ่นที่ 50 วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพ... >> อ่านต่อ


แจ้งนักศึกษาเรียนดี กีฬาและกิจกรรมเด่น ซ้อมรับเกียรติบัตร
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดงานปัจฉิมนิเทศ-วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กีฬาและกิจกรรมเด่น  จึงได้จัดพิธีซ้อมการรับเกียรติบัตร ณ อาคารอเนกประสงค์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. รายละเอียดตามแนบ ... >> อ่านต่อ


แจ้งนักศึกษาระดับ ปวส.2 เข้าฝึกซ้อมรับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560
จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2561

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดงานปัจฉิมนิเทศ-วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จึงได้จัดพิธีซ้อมการรับใบประกาศนียบัตร ณ อาคารอเนกประสงค์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. รายละเอียดตามแนบ     รายชื่อนักศึกษา ปวส.60 พร้อมผังท... >> อ่านต่อ


การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2561

              การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค.0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560) รายละเอียดดังเอกสารแนบ   >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561
พุธ 7 กุมภาพันธ์ 2561

                   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “ตอบโจทย์ประเทศไทย ด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี  สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันดนตรีสตริงคอมโบ ในงานสัปดาห์ห้องสมุด : นักเขียนพบนักอ่าน
พุธ 7 กุมภาพันธ์ 2561

               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันดนตรีสตริงคอมโบ ในงานสัปดาห์ห้องสมุด : นักเขียนพบนักอ่าน ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์  ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด สามารถสมัครได้ที่ http://goo.gl/jyzwkT ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม -18 กุมภาพันธ์ 2561 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 631


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา