โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ขอเชิญประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศสูงสุด
จันทร์ 11 กุมภาพันธ์ 2562

        ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศสูงสุด สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 ศึกษารายละเอียดได้ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจ : การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย หรือ www.facebook.com/looktungcontestthailand ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.looktungcontestthailand.com         >> อ่านต่อ


ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition 2019 (Yes 2019)
จันทร์ 11 กุมภาพันธ์ 2562

       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรในตลาดทุน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโท ทุกคณะ ทุกสาขา ร่วมแข่งขันโครงการ Young Financial Star Competition 2019 (Yes 2019)  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 มีนาคม 2562 ทาง  www.set.or.th/yfs  รายละเอียดเพิ่มเติม คุณวิลาศิณี 0-2009... >> อ่านต่อ


ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
พฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2562

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งว่างกลุ่มวิชาการศิลปศาสตร์ บัดนี้การดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีนิพล โนนจุ้ย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พื้นที่พิษณุโลก เป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ >> อ่านต่อ


ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศูนย์สอบโทอิก เชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดสอบโทอิกแก่ผู้สนใจ 15 มีนาคมนี้
พฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2562

          ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับศูนย์สอบโทอิก เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของข้อสอบ TOEIC  ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ
จันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อส่วนหนึ่งในการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน ๓ ฉบับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ..... (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก พ.ศ. .... (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภ... >> อ่านต่อ


แจ้งนักเรียน นักศึกที่ประสงค์ทำงาน Part Time ขึ้นทะเบียนความต้องการหางานทำ
พุธ 30 มกราคม 2562

     สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขอแจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์ทำงาน Part Time  ตามโครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน กรอกแบบขึ้นทะเบียนต้องการหางานทำ เพื่อนำข้อมูลให้สถานประกอบการได้คัดเลือก หรือนัดหมายในการสัมภาษณ์เพื่อรับเข้าทำงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณชนัญชิดา  ทิพย์มูล โทรศัพท์ 0 5426 5049 กรอกใบสมัครได้ที่งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ภายใน 13 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะด้นำส่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางต่อไป >> อ่านต่อ


สวทช ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง
อังคาร 29 มกราคม 2562

        สถาบันวิทยาการ สวทช สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย         หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ         หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.0... >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 25 มกราคม 2562

ด้วย มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเวสเทริน์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 "บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม" ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น, จังหวัดตาก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 822


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา