โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559
จันทร์ 28 สิงหาคม 2560

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่งสำเนาหนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ฝ่ายวิชาการ กอ... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญท่านร่วมงานวันเกษียณอายุราชการ “บนเส้นทางแห่งความภูมิใจ สู่เส้นชัยวันเกษียณ
พุธ 20 กันยายน 2560

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ “บนเส้นทางแห่งความภูมิใจ สู่เส้นชัยวันเกษียณ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐          ปีนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน ๖ คน ได้แก่ ๑.ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ๒.ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ๓.ผศ.ทองล้วน มาซา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ๔.ผศ.อ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0)”
พุธ 20 กันยายน 2560

           สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย “เพื่อมวลชน 4.0 ( Sport for all 4.0)” วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น.  สวนสาธารณะเขลางค์นคร ลำปาง  >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ โครงการ สุขเกษมก่อนเกษียณ
พุธ 20 กันยายน 2560

           ศูนย์เทคนิคการแพทย์คลินิกคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในวัยเกษียณอายุราชการ  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ สุขเกษมก่อนเกษียณ วันที่ 25 กันยายน 2560  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.053-996027 หรือ www.ams.cmu.ac.th/amscsc >> อ่านต่อ


รายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค มทร.ล้านนา ลำปาง จัด ๒ โครงการใหญ่ (ทำดีเพื่อพ่อหลวง) แบ่งปันน้ำใจสู่สุนัขจรจัด
จันทร์ 18 กันยายน 2560

       ดร.ผจงจิตร์  ติ๊บประสอน อาจารย์สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางแจ้งว่า ทางคณะนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เศรษฐศาสตร์มหภาค จัด ๒ โครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการ “การจัดการทำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ)โดยการทำความสะอาดบริเวณวัดและเลี้ยงอาหารสุนัขจรจัด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดม่อนพระยาแช่ อ.เมือง จ.ลำปาง  ... >> อ่านต่อ


โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ “พระพุทธโสธร” รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60
จันทร์ 11 กันยายน 2560

                สำนักงานจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ “พระพุทธโสธร” รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60 และจะทำพิธีพุทธาภิเสก ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร ในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ขอเชิญชวนผู้มีจิตสศัทธาร่วมสั่งจองพระกริ่ง-เหรียญดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและใบสั่งจองได้ที่เว็บไซต์ www.http://ruamchit-normklao.org / www.thaiwoman.ro.th / >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดลำปาง
ศุกร์ 8 กันยายน 2560

               สำนักงานจังหวัดลำปาง  ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงการสร้างพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดลำปาง ในวันที่ 14  กันยายน 2560 เวลา 09.09 น. ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การแต่งกาย ชุดโทนสีขาว หรือสุภาพสีขาว >> อ่านต่อ


ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ
พุธ 6 กันยายน 2560

     สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 08.00-16.30 น.       วันที่ 9 กันยายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร      วันที่ 10 กันยายน 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่... >> อ่านต่อ


แจ้งนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้ายทุกคนเข้าสอบ MOCK TOEIC
พุธ 6 กันยายน 2560

          ศูนย์ภาษาร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  กำหนดจัดสอบ MOCK TOEIC เพื่อวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย  ในวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00-11.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องเรียน 80-601 80-602 80-604 และห้องเธียเตอร์ จึงขอแจ้งให้นักศึกษาชั้นปีจบเข้าสอบในวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถดูตารางห้องสอบตามแนบ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ภาษา 0 5434 2547-8 ต่อ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 489