โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์
พุธ 4 มีนาคม 2563

        วันที่ 4 มีนาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ตึก CB) แก่คณาจารย์และนักศึกษา  กว่า 100 คน ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
พุธ 4 มีนาคม 2563

          4 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ  อาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับฟังโอวาท ข้อคิด และปรับใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคต โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา  ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา ... >> อ่านต่อ


หมวดศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม หม่าล่า เพื่อการค้า
อังคาร 3 มีนาคม 2563

          หมวดศึกษาทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “หม่าล่า เพื่อการค้า” ให้กับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาจีนเพื่อการค้า รหัสวิชา BOAEC147 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
จันทร์ 2 มีนาคม 2563

          2 มีนาคม 2563 อาจารย์พิทูร  นพนาคร นำคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”  ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านที่ทรงพระปรีชา... >> อ่านต่อ


ทีมวิจัยโครงการสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดเวทีนำเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกสว.
เสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563

        วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 อ.เรืองพันธุ์  ทรัพย์มี หัวหน้าโครงการสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำ และป่าต้นน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง นำทีมวิจัยโครงการย่อยทั้ง 4 โครงการ  จัดเวทีนำเสนอผลการวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ณ  พื้นที่ตำบลทุ่งผึ้งและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานต่อแหล่งทุน ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมจีน ในรายวิชาภาษาจีน สร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานศึกษาทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา ลำปาง   จัดกิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมจีน ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม  จังหวัดลำปาง แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาจีน ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Young Entrepreneur ep.2 Street Food ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563

        26 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาสาขาการจัดการ และสาขาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Young Entrepreneur ep.2 Street  Food   บริเวณลานจอดรถอาคารบริหารธุรกิจฯ  เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะความรู้ที่มีความสอดคล้องกับวิชาในหลักสูตร และเพื่อพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้รอบรู้ โดยมี ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นประธานเปิด ... >> อ่านต่อ


บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมสัมมนา "แนวทางการเยียวยาความเหลื่อมล้ำเงินเดือนข้าราชการร้อยละ 8 และความมั่นคงทางวิชาชีพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา"
พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563

บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมสัมมนา "แนวทางการเยียวยาความเหลื่อมล้ำเงินเดือนข้าราชการร้อยละ 8 และความมั่นคงทางวิชาชีพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา" วันนี้ (27 ก.พ.63) ที่ห้องประชุม 1 อาคาร อำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา จัดสัมมนา "แนวทางการเยียวยาความเหลื่อมล้ำเงินเดือนข้าราชการร้อยละ 8 และความมั่นคงทางวิชาชีพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา" โดยได้รับเกียรติจากวิทยกรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพ... >> อ่านต่อ


สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Intensive coffee sensory evaluation ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ.63
พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Intensive coffee sensory evaluation ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ.63 วันนี้ (27 ก.พ.63) ที่อาคาร Coffee Go Green สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Intensive coffee sensory evaluation เพื่อพัฒนาทักษะการรับกลิ่นรสและการคัพปิ้งกาแฟแบบมืออาชีพ ตามมาตรฐานของสมาคมกาแฟพิเศษ (SCA) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ Q Arabica G... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563

             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 3 ราย (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศร์ สุปินราช สังกัดสาขาพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพืชศาสตร์ (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ (3)... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 101 - 110 ทั้งหมด 1652


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา