โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ลำปาง เพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙
อังคาร 25 กรกฎาคม 2560

มทร.ล้านนา ลำปาง เพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง  รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙        ตามที่กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั่วประเทศ ปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ให้บานสะพรั่งทั่วประเทศ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ อายุดอกดาวเรืองที่ออกดอก ใช้เวลา ๕๕-๖๐ วัน และจะบานเป็นเวลา ๓ สัปดาห์ ซึ่งจะออกดอกบานสะพรั่ง ในช่วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พอดี... >> อ่านต่อ


กฟผ.แม่เมาะ ให้เกียรติเชิญอาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมมัคคุเทศก์น้อย
อังคาร 25 กรกฎาคม 2560

กฟผ.แม่เมาะ ให้เกียรติเชิญอาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมมัคคุเทศก์น้อย         อาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น   อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เหมืองแม่เมาะ  ได้เชิญคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 5  คน  ประกอบด้วย อาจารย์พงษ์เทพ ไพบุลย์หวังเจริญ   อาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น   อาจาร... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการเรียนการสอน เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหมูสวรรค์
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560

              โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหมูสวรรค์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปี 4 มทร.ล้าน... >> อ่านต่อ


นศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมการทำหมูแผ่น
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560

             โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหมูแผ่น ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปี 4 มทร.ล้านนา ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจคุณภาพภายใน (ระดับสถาบัน)
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560

มทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจคุณภาพภายใน (ระดับสถาบัน)             21 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี พรรณวิเชียร ประธานตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ โดยการสัมภาษณ์บุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง                       ... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง รับฟังคำชี้แจงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดลำปาง
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560

          19 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงวิธีการจัดเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีนักศึกษาสาขาการจัดการและนักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 176 คน เข้ารับฟังการชี้แจงการลงพื้นที่จากวิทยากรสำนักงานสถิติลำปาง  โดยภายหลังการจัดอบรมนักศึกษาจะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 7 ตำบลในอำเภอเมือง ประกอบด้วย ตำบลต้นธงชัย ตำบลทุ่ง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเวทีขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560

          17 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับคณะดำเนินงาน และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการจัดเวทีขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา           งานดังกล่าวจัดโดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากเกษตรในการกำหนดแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาเรื่องข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง... >> อ่านต่อ


หลักสูตรการท่องเที่ยว มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรักและหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น รุ่นที่ 3
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560

          หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 3  ณ วัดปงสนุก ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากเจ้าภาคินัย  ณ เชียงใหม่ ประธานมูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และรับฟังการกล่าวรายการจากคุณจันทร์สม  เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปางเป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นสถานที่จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภูมิภาค สาขาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นสถานที่จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยจัดการแข่งขันจำนวน 3 สาขา ประกอบด้วยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเว็บดีไซน์ และสาขากราฟฟิกดีไซน์  โอกาสนี้ยังได้ร่วมส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ทั้ง 3 ด้านอีกด้วย          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ >> อ่านต่อ


คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการทำบ่อแก๊สชีวภาพ ใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560

          18 กรกฎาคม 2560 คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำบ่อแก๊สชีวภาพแก่คนในชุมชนบ้านฝายน้อย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมี ผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เป็นวิทยากร และมี น.ส.สุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่งานคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปางเป็นผู้ช่วยวิทยากร การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ โดยนำมาเป็นแก๊สชีวภาพหุงต้มในครัวเรือน ลดรายจ่ายและปัญหากลิ่นจากมูลสัตว์           สำหร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 673