โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “พี่ใหญ่สอนภาษาอังกฤษให้น้อง” รุ่นที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านจำค่า ฝึกทักษะสันทนาการฟัง พูด อ่าน เขียน
พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2561

        วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “พี่ใหญ่สอนภาษาอังกฤษให้น้อง” รุ่นที่ ๖  โรงเรียนบ้านจำค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๖ จำนวน ๑๐๐ คน          อาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เปิดเผยว่า กิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ “พี่ใหญ่สอนภาษาอังกฤษใ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561

             วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทีมงานแนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ออกแนะแนวการศึกษา (รอบรับตรง) ให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จำนวน  กว่า ๖๐๐ คน ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา ชั้น ๒ ทั้งนี้นักเรียนนักศึกษา ต่างก็ให้ความสนใจมาศึกษาต่อยัง มทร.ล้านนา ลำปาง เพราะภายหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย มีน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษา สนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลด้านการศึกษา พร้อมกับกรอกใบสมัค... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561

           วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๘๕๐ คน ณ อาคารอเนกประสงค์ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวให้โอวาทให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา            ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ... >> อ่านต่อ


อาจารย์ คณะวิทย์ฯ สร้างประสบการณ์นำนักศึกษา ศึกษาดูงาน
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561

              ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ ได้พาคณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ไปศึกษาดูงานการทำไอศกรีม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 35 คน ณ โรงงานไอติมบ้านดง อ.เมือง จ.ลำปาง บรรยากาศการดูงาน นักศึกษาทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำไอศกรีม และผู้ศึกษาดูงานจะนำไปประยุกต์ในการทำงาน ต่อ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดนำนักศึกษาศึกษาดูงาน สร้างประสบการณ์
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561

               ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ ได้พาคณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา ไปศึกษาดูงานการทำข้าวเกรียบฟักทอง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 35 คน ณ วิสาหกิจกลุ่มทำข้าวเกรียบ และเต้าเจี้ยว บ้านวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง บรรยากาศการดูงาน นักศึกษาทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำข้าวเก... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง พานักศึกษาสร้างประสบการณ์ศึกษาดูงานการทำเต้าเจี้ยว
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561

              ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ ได้พาคณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา ไปศึกษาดูงานการทำเต้าเจี้ยว ในวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 35 คน ณ วิสาหกิจกลุ่มทำข้าวเกรียบ และเต้าเจี้ยว บ้านวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง บรรยากาศการดูงาน นักศึกษาทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำโคจิ (koji) ... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาสร้างประสบการณ์ศึกษาดูงานการเลี้ยงโคนม
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561

                   ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ ได้พาคณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ไปศึกษาดูงานการเลี้ยงโคนม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 35 คน ณ ฟาร์มศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ บ้านวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง บรรยากาศการดูงาน นักศึกษาทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับคว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมวางพวงมาลาพ่อเจ้าทิพย์ช้างวีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร
พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561

          เช้าวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์และบุคลกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมวางพวงมาลาพระยาสุลวะลือไชยสงครามหรือพ่อเจ้าหนานทิพย์ช้าง อดีตเจ้าผู้ครองนครลำปาง ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุลวะลือไชยสงคราม เพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณ คุณงามความดี ความกล้าหาญ ที่ท่านได้สร้างไว้ให้แก่ลูกหลานและชาวลำปาง ซึ่งกอบกู้นครลำปางจากพม่า และสามารถสร้างบ้านแปงเมืองนครลำปางให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงปัจจุบัน   ... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง สร้างรายได้ อาชีพเสริม การทำเยลลี่มะนาว แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561

              ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเยลลี่มะนาว ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 50 คน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปางบรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติ... >> อ่านต่อ


ด้วยความร่วมมือ 2 หน่วนงาน ช่วยสร้างอาชีพเสริมการทำน้ำสลัด
พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561

                     ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำสลัดเต้าหู้ น้ำสลัดสตรอเบอร์รี่ น้ำสลัดฟักทอง น้ำสลัดงา โดยใช้วัตถุดิบในชุมชน คือ มะนาว ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 50 คน ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 903


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา