โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบนักศึกษารอบ 3 รับตรง มทร.ล้านนา
จันทร์ 23 เมษายน 2561

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสอบนักศึกษารอบ 3 รอบรับตรง มทร.ล้านนา ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2561 ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี [โครงการโควตาพิเศษ] ประจำปีการศึกษา 2561
เสาร์ 21 เมษายน 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี [โครงการโควตาพิเศษ] ประจำปีการศึกษา 2561   >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรดน้ำดำหัว สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนาประจำ 2561
ศุกร์ 20 เมษายน 2561

          19 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำดำหัว สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนาประจำ 2561ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่  โอกาสนี้ได้ร่วมจัดซุ้มอาหารบริการแก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนาประจำ 2561
ศุกร์ 20 เมษายน 2561

มทร.ล้านนา จัดงาน ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนา ประจำปี 2561 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของไทย  โดยในช่วงเช้า ผศ.ประพัฒน์  รักษาราชการแทนอธิการบดี  มทร.ล้านนา ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีรดน้ำสักการะหอครูบาศรีวิชัยและดำหัวสักการะพระภูมิเทพนครราช และสรงน้ำพระศรีศากยมุนี พระประทานประจำหาวิทยาลัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์และที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวราชมงคลล้านนา ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบมาทุกปี ณ ลานศาลพ่อปู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวพ่อเมืองลำปาง และ อดีต รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
พุธ 18 เมษายน 2561

วันนี้ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๙ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน มาซา ที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัว นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ ฯพณฯ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ บ้านสวนท่านไพโรจน์ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อรดน้ำขอพร เพิ่อความเป็นสิริมงคล สืบสานประเพณีอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธนิทรรศการ งานพิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพร
อังคาร 17 เมษายน 2561

        วันที่ 5 เมษายน 2561) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 6 เขตพื้นที่ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพร "ฉับพลัน นฤมิต ถวายพระพรชัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเปิดนิทรรศการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ราชมงคลล้านนา "อาชีพนำการผลิต ตอบสนองต่อ Demand Side" ณ บริเวณลานศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตามเป้าหมาย 5 Flagships ของมหาวิทยาลัย
อังคาร 17 เมษายน 2561

สำเร็จด้วยดี...วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตามเป้าหมาย 5 Flagships ของมหาวิทยาลัย ให้แก่ผู้เข้าร่วมการป... >> อ่านต่อ


ผู้นำนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการนักศึกษาแกนนำต้านยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
พุธ 11 เมษายน 2561

         สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการนักศึกษาแกนนำต้านยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ณ ศูนย์ปฏิบัติการศรีวารี พาวิลเลียน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ... >> อ่านต่อ


ผลงานวิจัยอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวิจัยนานาชาติ
พุธ 11 เมษายน 2561

         3 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ผลงานวิจัยเรื่องผลผลิตคุณค่าทางอาหารและค่าการย่อยได้ในห้องปฏิบัติการของไมยราบยักษ์สำหรับเป็นอาหารโคนม (Yield,nutrient content and remen in vitro digestibility of giant sensitive tree (Mimosa pigra) as dairy feed)  ได้รับการตีพิมพ์ใน Asian Journal of Agriculture and Biology  ใน Volume 5, Issue 4 ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาค... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 969


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา