โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567
พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2567

          17 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง)  นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง  ถวายเทียนพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล  โดยมีพระครูสิริธรรมบัณฑิต ,ผศ. เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองมูลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษาถือเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัต... >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม “การทำตุงล้านนา”
พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2567

          วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดนิทรรศการหมุนเวียน “การทำตุงล้านนา” ส่งเสริม สืบสานความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากคุณทิวาพร  ปินตาสี ปราชญ์ด้านการทำตุงและโคมศรีล้านนา และทีมวิทยากร ร่วมให้ความรู้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567
พุธ 17 กรกฎาคม 2567

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดประทานพร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเมตตาจากพระครูวินัยธร ชัยวรวงศ์ อิทธิมนฺโต (ณ เชียงใหม่),ดร. เจ้าอาวาสวัดประทานพร เป็นประธานสงฆ์รับการถวาย การถวายเทียนพรรษา คณะฯ มุ่งหวังให้บุคลากรใน... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 4/2567
พุธ 17 กรกฎาคม 2567

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 4/2567 ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  รักษาการประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุม และมอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมและเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภากาแฟ ครั้งที่7/2567
พุธ 17 กรกฎาคม 2567

        เช้าวันนี้ (17 กรกฎาคม 2567) คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย  คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร  ศรีชนาพันธ์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมและเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภากาแฟ ครั้งที่7/2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารประถามศึกษา โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 39 “พุทธรักษาเกมส์”
พุธ 17 กรกฎาคม 2567

     วันอังคารที่ 16 กรกฏาคม 2567 เวลา 08.30 น. มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 39 "พุทธรักษาเกมส์" โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร น่าน เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือ ติดตามความก้าวหน้า และกำหนดแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาด้านต่างๆ มีตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 6 พื้นที่ เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.... >> อ่านต่อ


กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ขับเคลื่อนจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ปี2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
จันทร์ 15 กรกฎาคม 2567

     วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร์ เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน หัวหน้ากลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี  เงาเดช รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นายนริศ กำแพงแก้ว รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ นำบุคลากรกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมีและกอองประชาสัมพันธ์ ร่วมกันขับเคลื่อนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ภายใต้กา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
อาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2567

        เช้านี้ (14 กรกฎาคม 2567) ที่บริเวณสนามหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง)  จัดโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชน ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวคำอาศิรวาทถวาย... >> อ่านต่อ


  มทร.ล้านนา เดินหน้าปฏิรูประบบจัดการวิจัยและนวัตกรรม ดึงผู้บริหารทุกระดับร่วมระดมความคิด ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
เสาร์ 13 กรกฎาคม 2567

        วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดกิจกรรม workshop การปฏิรูประบบจัดการวิจัยและนวัตกรรม สร้างทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างรายได้เชิงพานิชย์  Re-inventing University  โดยรองศาสตราจาร์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายแนวทางการปฏิรูปหน่วยงาน (One RMUTL) เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ลดความเลื่อมล้ำและขจัดปัญหาความยากจน  โดยมีรองอธิ... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2567

          สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 “น้อมจิต วันทา บูชาครู” ณ  อาคารอเนกประสงค์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารลำปาง เป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครู  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันดีงามและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษารุ่นน้อง เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อมและความกตัญญูต่อครู อาจารย์ ที่ได้สั่งสอนทั้งด้านวิชาการ ประสบก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 2775


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา