โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาใหม่
อังคาร 19 มิถุนายน 2561

          16 มิถุนายน 2561 ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องบรรยายรวม ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสบู่จากสารสกัดสมุนไพร
จันทร์ 18 มิถุนายน 2561

            ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียราย และ มทร.ล้านนา ลำปาง โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสบู่จากสารสกัดสมุนไพร (เป็นสบู่ล้างหน้า) และสบู่ก้อนขุ่นจากน้ำมันที่เหลือจากการทอดกล้วย และสับปะรด (ซึ่งเป็นสบู่ล้างจาน) และถั่วเหลืองหมักเทมเป้  ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 จำนวนประมาณ 30 คน ณ หอประชุ... >> อ่านต่อ


2 มทร.ล้านนา ร่วมมืออบรมเชิงปฏิบัติการ การทำกล้วยทอด สับปะรดทอด และน้ำพริกสับปะรด สร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้
จันทร์ 18 มิถุนายน 2561

 ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียราย และ มทร.ล้านนา ลำปาง โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากร ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 จำนวนประมาณ 30 คน ณ หอประชุมหมู่บ้านร่องบอน หมู่ 12 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำกล้วยทอด สับปะรดทอด และน้ำพริกสับปะรด และจะนำไปขยายผลเพื่อการสร้างงาน อาชีพ และรายได้ ให้กั... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน
จันทร์ 18 มิถุนายน 2561

             ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำถั่วเหลืองหมักเทมเป้ และน้ำพริกเทมเป้ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 จำนวนประมาณ 30 คน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสันผักแคใหม่ หมู่ 14 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิ... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดการขัอมูลทางการเกษตรเพื่อรองรับการอทำงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
อาทิตย์ 17 มิถุนายน 2561

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลทางการเกษตร เพื่อรองรับการทำงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  คณะฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.เอกสิทธิ์  พัชรวงศ์ศักดา จาก บริษัท ดาต้า คิวบ์  พร้อมด้วย ดร.จักรกฤช  เตโช อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร.นงนุช  เกตุ้ย อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเลขานุการยุคใหม่
อาทิตย์ 17 มิถุนายน 2561

วันที่ 17 มิถุนายน 2561 นายดิลก ประสารวรกิจกุล ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการ "พัฒนาประสิทธิภาพเลขานุการผู้บริหารยุคใหม่ " เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นเลขานุการของผู้บริหาร พร้อมทั้งพัฒนาบุคลิกภายใน ภายนอก และศักยภาพของเลขานุการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจงข้อมูลด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนทัศนคติ และประโยชน์การดูแลนักศึกษา
ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561

         วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ปกครองของนักศึกษา ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา          อาจารย์จิตต์มนัส สมโน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นักศึกษาปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีความสุข
ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561

             เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๕๑๒ คน แบ่งเป็น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน ๒๖๓ คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๑๐๘ คนและคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑๔๑ คน ณ หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง     &n... >> อ่านต่อ


นักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายงานตัว ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และตรวจสุขภาพ ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยฯแห่งความสุข
พฤหัสบดี 14 มิถุนายน 2561

       เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า วันนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการรายงานตัว การถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และการตรวจสุขภาพแก่นักศึกษา ที่เข้าศึกษาระดับปริญญาโทร ปริญญาตรี ๔ ปี และปริญญาตรีเทียบโอน จำนวน ๕๐๐ กว่าคน ทั้งนี้ ได้แบ่งนักศึกษาออกเป็น ๒ กลุ่มหลักใหญ่ ๆ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และการบริการด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง        &n... >> อ่านต่อ


สาขาศิลปศาสตร์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิตอล” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนก้าวทันเทคโนโลยีและนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ในศตวรรษที่ ๒๑
พฤหัสบดี 14 มิถุนายน 2561

          อาจารย์นวลศรี จารุทรรศน์ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ทางสาขาฯ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิตอล” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอน สาขาศิลปศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้สอนก้าวทันเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล นักศึกษาสามารถเข้าใจเทคนิค จากสื่อการเรียนการสอนได้มากขึ้น ณ ห้อง ๒๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มทร.ล้านนา ลำปาง โอกาสนี้ได้รับเกียรติวิทยากร จาก อาจารย์ชัยธวัช  จ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1020


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา