โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
อังคาร 23 ตุลาคม 2561

          23 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  อินทร์นารี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณาจารย์ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมศาลากลาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานนำส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชนและประชาชนวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและถวายบังคมพร้อมกัน ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีจุดเทียนและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9
อังคาร 16 ตุลาคม 2561

        13 ตุลาคม 2561 เวลา 19.09 น. ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารหอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ขอเชิญติดตามชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้  >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9
อังคาร 16 ตุลาคม 2561

           13 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ติดตามชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้  >> อ่านต่อ


2 สาขาวิชา ร่วมมือบูรณาการการเรียนการสอน ในวิชาภาษาจีน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบ
อังคาร 16 ตุลาคม 2561

                โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ศิริขวัญ ปัญญาเรียน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 6 คน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง รุกแนะแนวการศึกษาต่อพร้อมมอบโควตาพิเศษแก่นักเรียนเขตภาคเหนือ
อังคาร 16 ตุลาคม 2561

          วันที่ 10-11 ตุลาคม 2561 ดร. ชานิกา ฉัตรสูงเนิน และอาจารย์ปานณนาถ ศักดิ์ศิริคุณ หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการแนะแนวประชาสัมพันธ์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน  ตลอดจน ได้เดินทางมอบโควตาพิเศษ แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา แ... >> อ่านต่อ


ฟุตซอลสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง พบโรงเรียนผู้ใหญ่มูลนิธิฟ้าใหม่
ศุกร์ 12 ตุลาคม 2561

                10 ตุลาคม 2561 ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  อินทร์นารี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร กล่าวต้อนรับทีมฟุตซอลโรงเรียนผู้ใหญ่มูลนิธิฟ้าใหม่ ในโอกาสแข่งขันฟุตซอลกับทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ในโครงการฟุตซอลสัมพันธ์  และมอบรางวัลแก่นักกีฬาทั้งสองทีม ... >> อ่านต่อ


การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ : CRCI 2018
พุธ 10 ตุลาคม 2561

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์-CRCI2018 เมื่อวันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 โดย นายสุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานการประชุม และเจ้าภาพร่วมจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก รวมเป็น 6 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมประชุม >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม “กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์” ลูกประคบเซรามิกสมุนไพร พัฒนารูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สู่ตลาดสากล
พุธ 10 ตุลาคม 2561

          คณะดำเนินงานโครงการหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกปะคบสมุนไพรจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรม“กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์” ส่งเสริมและพัฒนารูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ลูกประคบเซรามิกสู่ตลาดสากล ณ บ้านศาลาบัวบก ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ... >> อ่านต่อ


เพราะการปรับตัวของ “คน” เป็นหัวใจสำคัญที่จะต้องพัฒนา สาขาการจัดการ จึงจัดสัมมนาวิชาการ “สร้างความสุขในยุค 4.0 ต้องปรับตัวอย่างไร?”
พุธ 10 ตุลาคม 2561

           ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  นางสาวดวงฤดี ดีติ๊บ  ประธานจัดโครงการสัมมนาวิชาการ สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า งานโครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “สร้างความสุขในยุค 4.0 ต้องปรับตัวอย่างไร?” ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร (วิทยาเขตแพร่) เป็นวิทยากรบรรยาย โอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รอง... >> อ่านต่อ


“นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางปันน้ำใจสู่น้องผู้พิการทางสายตา ครั้งที่ 3” สานกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
อังคาร 9 ตุลาคม 2561

“นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางปันน้ำใจสู่น้องผู้พิการทางสายตา ครั้งที่ 3” สานกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง         นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (เทียบโอน) ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การเพิ่มผลผลิต จำนวน 70 คน ได้จัดทำโครงการ “นักศึกษาปันน้ำใจสู่น้องผู้พิการทางสายตา ครั้งที่ 3” และโครงการ  “นักศึกษาปันน้ำใจสู่น้องศูนย์การศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1” ในวันจันทร์ที่8 ตุลาคม 2561   เวลา 9.30–1... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1152


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา