โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ประจำปี 2564
พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวแววดาว ญาณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรงานสื่อสารองค์กรและข่าว กองประชาสัมพันธ์ ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 91 ปี วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ โดยมีท่านเจ้าคุณ พระวิมลมุนี เจ้าคณะอำเภอกัลยานิวัฒนา รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และ ผศ.อาคม ตันตระกูล ประธานชมรมนักวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน เป็น... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนในสถานประกอบการก่อนออกฝึกงาน
พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2564

          หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนในสถานประกอบการแก่นักศึกษา ภายใต้โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก่อนออกฝึกงาน/สหกิจในสถานประกอบการ ณ ห้อง MB 46 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์พรพิมล อริยะวงษ์ และอาจารย์ ดร.ผจงจิต  ติ๊บประสอน อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์แก่นักศึกษา >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเทคนิคการวิจัยพื้นฐานสู่นักวิจัยมืออาชีพ
อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564

          คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดอบรมเทคนิคการวิจัยพื้นฐานสู่นักวิจัยมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพสู่การทำวิจัยที่มีคุณภาพ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมซอมพอ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมี ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ... >> อ่านต่อ


สโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมดนตรีในสวน เปิดเวทีแสดงความสามารถของนักศึกษา
จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564

          18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดกิจกรรมดนตรีในสวน เปิดเวทีแสดงความสามารถของนักศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย  คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร..ล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด           สำหรับกิจกรรมดนตรีในสวน (Music in the park) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี มีความกล้าแสดงออก และฝึกประสบการณ์การทำงานร่ว... >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ ทำไส้อั่ว หมู่แผ่น ข้าวเกรียบฟักทอง และ แป้งกล้วย ให้กับกลุ่มชุมชนบ้านแม่กอน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ด้วยความร่วมมือระหว่าง ชุมชน บ้านแม่กอน ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และนางสาวกัญญารัตน์ โพธิดา เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำไส้อั่ว หมู่แผ่น ข้าวเกรียบฟักทอง และ แป้งกล้วย ในวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำปี 2564
พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564

          เช้าวันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2564) สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำปี 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรม ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2564

         วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่15  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นประจำทุกปี โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี  เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ชี้แจงการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง
จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564

เช้าวันนี้ (15 ก.พ.64) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์  หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ ในพื้นที่ตำบลเสด็จ เข้าชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการฯในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้การจ้างงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ ในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ เน้นการจ้างงานบุคคลและนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ โดยมีระยะเวลาการจ้างงาน 11 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึง มกราค... >> อ่านต่อ


หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเทศกาลตรุษจีนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ
ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2564

          10 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการเทศกาลตรุษจีนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่ชาวจีนได้ปฏิบัติกันในวันปีใหม่จีน ... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปอาหารแก่เครือข่ายอาหารอินทรีย์และธรรมชาติ (Real Food Thailand)
พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564

          อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำถั่วเหลืองหมักเตมเป (เทมเป้) และเต้าเจี้ยว แก่เครือข่ายอาหารอินทรีย์และธรรมชาติ Real Food Thailand  ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ หมู่บ้านดีฟาร์ม (หมู่บ้านออร์แกนนิคต้นแบบ ) เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1746


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา