โลโก้เว็บไซต์ วัชรินทร์  สิทธิตัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : วัชรินทร์ สิทธิตัน


ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม True VLEARN
อังคาร 21 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม True VLEARN ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-505 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงานวันวัฒนธรรม  ในวันพุธ  ที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓
ศุกร์ 17 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานวันวัฒนธรรม  ในวันพุธ  ที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐  น.   ณ อาคารอเนกประสงค์ กิจกรรมภายในงาน กิจกรรมจำหน่ายสินค้ากาดหมั้ว-คัวแลง ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ชมนิทรรศการผ้าทอ และไก่ขาว ชมการประกวดการแข่งขันลาบเมือง (ลาบหมู) ชมการแสดงดนตรีโฟล์คซองคำเมือง การแต่งกาย    การแต่งกายชุดพื้นเมือง  >> อ่านต่อโครงการการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
พุธ 15 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดการตรวจ ดังนี้ ๑.๑  ตรวจวัดพื้นฐาน การวัดสัญญาณชีพ, การหาค่าดัชนีมวลกาย ๑.๒  ตรวจวัดกรุ๊ปเลือด ๑.๓ เอ๊กซเรย์ทรวงอกดิจิตอล พร้อมแปลผลโดยรังสีแพทย์   หมายเหตุ  :  นศ.ห... >> อ่านต่อ


ข่าวสาร งานประกันอุบัติเหตุ  ประจำปีการศึกษา 2563
จันทร์ 13 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร งานประกันอุบัติเหตุ  ประจำปีการศึกษา 2563   .....ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้คัดเลือกให้บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเอาประกันภัยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระยะเวลาความคุ้มครอง เริ่มวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.   สิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล ๑) อุบัติเหตุอื่น ๆ ที่มิใช่ทางการจราจร เช่น สุนัขกัด หกล้ม ฯลฯ นักศึกษาสามารถใช... >> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
พุธ 17 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง วันที่ 22 มิถุนายน 2563  >> อ่านต่อห้องสมุด
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 / สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องสมุด ตั้งอยู่อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชั้น 3 ให้บริการพื้นที่นั่งทำงานแบบชิลชิล (Co-Working Space) สามารถนำเครื่องดื่มและขนมเข้ามาทานได้ รวมถึงบริการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุมแบบกลุ่ม ชั้น 4 ให้บริการหนังสือ ตำราเรียน งานวิจัย Textbook และพื้นที่อ่านหนังสือ ส่วนบุคคล >> อ่านต่อ


บริการระบบเครือข่ายไร้สาย
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 / สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นเครือข่ายการสื่อสารภายในพื้นที่ใกล้โดยไม่ใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่เรียกว่า Access Point ติดตั้งไว้ภายในของทุกอาคาร ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรสามารถ ใช้เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์กับระบบเครือข่ายโดยไม่ต้องใช้สายสัญญาณเสียบต่อกับคอมพิวเตอร์ ทำให้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้ งานระบบเครือข่ายไร้สายสามารถทำการตรวจสอบได้ในภายหลังตาม พ.ร.บ. ว่าด้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 38


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา