โลโก้เว็บไซต์ วัชรินทร์  สิทธิตัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : วัชรินทร์ สิทธิตัน

ประกาศเรื่อง ขยายรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (ผู้สอน)
พฤหัสบดี 15 ตุลาคม 2563 / ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางมีความประสงค์ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ (ผู้สอน)สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน ๑อัตรา                    ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และ ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ       &nb... >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
พฤหัสบดี 15 ตุลาคม 2563 / ข่าวรับสมัครงาน

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12  -  22 ตุลาคม  ๒๕63   และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่      2 พฤศจิกายน  2563  นั้น                    ในการนี้ มหาวิทยาล... >> อ่านต่อ


ถอดบทเรียนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี-2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
อังคาร 6 ตุลาคม 2563 / คลังความรู้

ถอดบทเรียนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี-2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 1. ปกนำ >> อ่านต่อ


ประกาศ รับสมัครนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
จันทร์ 5 ตุลาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ....รับสมัครนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 1. ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 15 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท 2. ทุนกิจกรรมดีเด่นและความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท 3. ทุนคุณชูยศ สุธารัตนชัยพร (ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์) จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท หมายเหตุ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ ส่งที่ฝายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา อย่างช้าภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 รายละเอียดติดตามได้ที่เพจ  >> อ่านต่อขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม True VLEARN
อังคาร 21 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม True VLEARN ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-505 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงานวันวัฒนธรรม  ในวันพุธ  ที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓
ศุกร์ 17 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานวันวัฒนธรรม  ในวันพุธ  ที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐  น.   ณ อาคารอเนกประสงค์ กิจกรรมภายในงาน กิจกรรมจำหน่ายสินค้ากาดหมั้ว-คัวแลง ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ชมนิทรรศการผ้าทอ และไก่ขาว ชมการประกวดการแข่งขันลาบเมือง (ลาบหมู) ชมการแสดงดนตรีโฟล์คซองคำเมือง การแต่งกาย    การแต่งกายชุดพื้นเมือง  >> อ่านต่อโครงการการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
พุธ 15 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดการตรวจ ดังนี้ ๑.๑  ตรวจวัดพื้นฐาน การวัดสัญญาณชีพ, การหาค่าดัชนีมวลกาย ๑.๒  ตรวจวัดกรุ๊ปเลือด ๑.๓ เอ๊กซเรย์ทรวงอกดิจิตอล พร้อมแปลผลโดยรังสีแพทย์   หมายเหตุ  :  นศ.ห... >> อ่านต่อ


ข่าวสาร งานประกันอุบัติเหตุ  ประจำปีการศึกษา 2563
จันทร์ 13 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร งานประกันอุบัติเหตุ  ประจำปีการศึกษา 2563   .....ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้คัดเลือกให้บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเอาประกันภัยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระยะเวลาความคุ้มครอง เริ่มวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.   สิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล ๑) อุบัติเหตุอื่น ๆ ที่มิใช่ทางการจราจร เช่น สุนัขกัด หกล้ม ฯลฯ นักศึกษาสามารถใช... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 42


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา