โลโก้เว็บไซต์ นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สู่โครงการ “เปิดบ้านนักวิทย์-เกษตร” เพื่อพัฒนาตัวป้อนเชิงรุกในมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๖๒
พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

          ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๑.๓๐ น. อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับคณะครู และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน ๖๐ คน ในโอกาสเข้าร่วมโครงการ “เปิดบ้านนักวิทย์-เกษตร” เพื่อพัฒนาตัวป้อนเชิงรุกในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมีผู้บ... >> อ่านต่อ


สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการไฟฟ้า “Basic Electrical by STEM Education” เสริมสร้างการเรียนรู้สู่การใช้งานจริง ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

       ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการไฟฟ้า “Basic Electrical by STEM Education” ณ ห้องประชุมบูรณาการ อาคาร ICT โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายมานพ ปัญญายืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันไชย คำเสน รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และดร.ปณิฐิ  แสนจิตร หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกล่าวต้อนรั... >> อ่านต่อ


นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาการบัญชี เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “
พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

      18 ก.ย. 61 ดร.ธิติวัฒน์ ตาคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การค้นคว้าและการสืบค้นข้อมูลบนฐานข้อมูลออนไลน์ และการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA (th) edition โดยใช้โปรแกรม Zotero ให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 (เทียบโอน) จำนวน 35 คน และอบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ ๔/๔ จำนวน ๓๐ คน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารเฉลิมพระเกียรต... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน กีฬาสีแม่วังเกมส์ ครั้งที่ 47 “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”
พุธ 19 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

            15 กันยายน 2561 นายตะวัน ตันตา นายกสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ปีนี้ ทางสโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดงานกีฬาสีแม่วังเกมส์ ครั้งที่ 47 ขึ้น ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยแบ่งนักกีฬาออกเป็น 5 สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีชมพู และสีฟ้า มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกว่า 500 คน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชา... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมบริจาคโลหิต โครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ ๕” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ม.ราชภัฏลำปาง
ศุกร์ 7 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

         คุณธนพร  ยะสุทธิ นักวิชาการ งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่  ๔ – ๖  กันยายน ๒๕๖๑  งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ ๕” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ "ธรรมะและดนตรีมีชีวา นำพาห่างไกลยาเสพติด" ปลุกจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษา
พุธ 5 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

       31 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการ "ธรรมะและดนตรีมีชีวา นำพาห่างไกลยาเสพติด" จัดโดยสโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง โอกาสนี้ ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์สาธิต ธีรปัญโญ  เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัฒน์ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เป็นพระวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ลำปาง   ... >> อ่านต่อ


งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศาลจังหวัดลำปาง จัดโครงการบรรยายให้ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
พุธ 5 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

          31 สิงหาคม  2561 เวลา 14.00 น. งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศาลจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเผยแพร่บรรยายความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย               ข้อพิพาทให้แก่นักศึกษา จำนวน 100 คน ประจำปี 2561 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคุณสุ... >> อ่านต่อ


โครงการสรรพากรสอนภาษีน้องที่มหา’ลัย (RD go Campus) ปิดฉากลงพร้อมความประทับใจ และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ
พุธ 5 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

          ปิดกิจกรรมโครงการบรรยายอย่างประทับใจ...กับกิจกรรมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูต... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าพบผู้กำกับการ สภ.เมืองลำปาง เพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการด้านบริการวิชาการร่วมกัน
พุธ 5 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำผู้บริหาร อาจารย์เข้าพบ พ.ต.อ.ไกรสิทธิ พรหมปฏิมา ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองลำปาง ในโอกาสหารือการร่วมมือระหว่างกัน ในโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกนิรภัย โครงการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาต่อต้านยาเสพติด การบูรณาการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยฯ ในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการเกษตร ด้านเทคโนโลยี การปรับภูมิทัศน์และเป็นการสร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา เจ้าห... >> อ่านต่อ


เปิดโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยี..นศ.หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี
จันทร์ 3 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 - 3  กันยายน 2561 หลักสูตรวิศวกรรม  อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ณ  อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี         สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าว เพื่อเป็นสร้างแรงบันดาลใจในการแข่งขันฝีมือแรงงาน ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 319


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา