โลโก้เว็บไซต์ นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีจุดเทียนและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9
อังคาร 16 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

        13 ตุลาคม 2561 เวลา 19.09 น. ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารหอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ขอเชิญติดตามชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้  >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9
อังคาร 16 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

           13 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ติดตามชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้  >> อ่านต่อ


๑๒ ตุลาคมนี้ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ กอรมน.ลำปาง จัดโครงการโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม แนวพระราชดำริหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
พฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์   จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ เตรียมการ จัดฝึกอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง            ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู... >> อ่านต่อ


เพราะการปรับตัวของ “คน” เป็นหัวใจสำคัญที่จะต้องพัฒนา สาขาการจัดการ จึงจัดสัมมนาวิชาการ “สร้างความสุขในยุค 4.0 ต้องปรับตัวอย่างไร?”
พุธ 10 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

           ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  นางสาวดวงฤดี ดีติ๊บ  ประธานจัดโครงการสัมมนาวิชาการ สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า งานโครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “สร้างความสุขในยุค 4.0 ต้องปรับตัวอย่างไร?” ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร (วิทยาเขตแพร่) เป็นวิทยากรบรรยาย โอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รอง... >> อ่านต่อ


“นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางปันน้ำใจสู่น้องผู้พิการทางสายตา ครั้งที่ 3” สานกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
อังคาร 9 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

“นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางปันน้ำใจสู่น้องผู้พิการทางสายตา ครั้งที่ 3” สานกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง         นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (เทียบโอน) ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การเพิ่มผลผลิต จำนวน 70 คน ได้จัดทำโครงการ “นักศึกษาปันน้ำใจสู่น้องผู้พิการทางสายตา ครั้งที่ 3” และโครงการ  “นักศึกษาปันน้ำใจสู่น้องศูนย์การศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1” ในวันจันทร์ที่8 ตุลาคม 2561   เวลา 9.30–1... >> อ่านต่อ


คณะบริหารฯ จัดกิจกรรมโครงการวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชาว BALA 2561
พุธ 3 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

        ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดงาน โครงการวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชาว BALA 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ภาคเช้า พิธีทำบุญอาคารคณะ ตักบาตรพระสงค การแข่งขันทักษะวิชาการของแต่ละหลักสูตร ภาคบ่าย การประกวดร้องเพลง และการออกร้านขายสินค้าของนักศึกษา จำนวนกว่า ๑๗ บูธ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง มอบเครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะ ให้กับโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ภายใต้โครงการครูผู้สอนกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM
พุธ 3 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะ เดินทางไปมอบเครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะ ให้กับโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีดร.เทพวรินทร์ เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาเป็นผู้รับมอบ        สำหรับการมอบเครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะดังกล่าว เริ่มต้นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดโครงการก... >> อ่านต่อ


“ราชมงคล ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ สู่เส้นทางถนนสายที่ ๖๑
ศุกร์ 28 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

         ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการมุฑิตาจิตอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางโดยปีนี้ มีคณาจารย์ และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการทั้งหมด ๗ คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชญา วรามิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา อัมมวรรษน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี จารุทรรศน์ ดร.ยุพเยาว์ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีทำบุญสืบชะตา เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ศุกร์ 28 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

         ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๙ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ดำเนินการพิธีทำบุญสืบชะตา เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชาติชาย ชมพูศรี อดีตรองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธาน          พิธีดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่องาน  “ร้อยรัก ถักท... >> อ่านต่อ


ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมกับนักนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่พบปะกับนักวิจัย ภายใต้ชุดโครงการ “การสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำ” ณ ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
อังคาร 25 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมกับนักนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ลงพื้นที่พบปะกับนักวิจัยชุมชน ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง          การลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการวิจัยร่วมกัน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 319


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา