โลโก้เว็บไซต์ นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์

สโมสรโรตารี่สำรวจเส้นทาง จัดกิจกรรม ปั่น เที่ยว ชม แชะ “ Bike for Health and Environment ครั้งที่ 4” วันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค.นี้ พร้อมย้ำ! อย่าลืมส่งภาพประกวด รวมรางวัลมูลค่ากว่าสามหมื่นบาท
อาทิตย์ 20 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

        อาจารย์กร  จันทรวิโรจน์ นายกสโมสรโรตารีลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่สโมสรโรตารีลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดงาน Bike for Health and Environment4 ได้กำหนดการจัดกิจกรรมปั่น เที่ยว ชม แชะ จุดสตาร์ท (อาคารอเนกประสงค์) เส้นทางภายในมหาวิทยาลัย มุ่งหน้าไปไร่ชวนฝัน หมู่บ้านต้นต้อง แล้วย้อนกลับมาจุดเส้นชัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยแบ่งเส้นทางปั่น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะใกล้ 12 กิโลเมตร และระยะไกล 24 กิโลเมตร โดยระหว่างทางสามารถเที่ย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา รอบ TCAST1 Portfolio
อาทิตย์ 20 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

           วันนี้เวลา ๐๘.๓๐ น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติมาร่วมให้กำลังใจ น้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รอบ TCAST1 Portfolio ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีทีมงานฝ่ายวิชาการ งานทะเบียน กองการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ เข้ามารับสัมภาษณ์น้องๆ นักเรียน ซี่งวันนี้มีผู้มาสอบสัมภาษณ์กว่าครึ่งร้อย และหลังจากนี้ เริ่มตั้งแต่... >> อ่านต่อ


ศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการหลักสูตรอบรมการทักษะฟังและการอ่านเพื่อการสอบโทอิกแบบบูรณาการกับทักษะการพูด (Listening and Reading skills for Toeic test and integrated Speaking Skill Training Course
ศุกร์ 18 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             อาจารย์ปรียารัตน์ ศรีชัยวงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เปิดเผยว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีความรู้ความสามารถของนักศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะ การฟังการอ่านอย่างถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการทดสอบตามมาตรฐานของข้อสอบ TOEIC โดยหลักสูตรนำเสนอ เรื่องการใช้วลีภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับทักษะ สามารถฝึกทักษะ การฟัง การพูดได้โดยการจำลองการสนทนาในห้องเรียนจริงพร้อมทั้งฝึกเทคนิค วิธีการ แนวข้อสอบอย่างถูกต้อง และสามารถนำทักษะทางภาษาไปประยุคต์ใช้ในชีวิตประจำว... >> อ่านต่อ


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์แปรรูปและควบคุมคุณภาพเครื่องดื่ม
พฤหัสบดี 17 มกราคม 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์แปรรูปและควบคุมคุณภาพเครื่องดื่ม จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปั่น เที่ยว ชม แชะ “ Bike for Health and Environment4” วันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค.นี้ บัตรราคา 500 บาทรับเสื้อยืด 1 ตัว พร้อมส่งภาพประกวดรางวัลรวมมูลค่ากว่าสามหมื่นบาท
พุธ 16 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         อาจารย์กร  จันทรวิโรจน์ นายกสโมสรโรตารีลำปาง เปิดเผยว่า สโมสรโรตารีลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดงาน Bike for Health and Environment ครั้งที่ 4 ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมปั่น เที่ยว ชม แชะ จุดสตาร์ทเส้นทางภายในมหาวิทยาลัย มุ่งหน้าไปไร่ชวนฝัน คลองชลประทาน หมู่บ้านต้นต้อง แล้วย้อนกลับมาจุดเส้นชัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยแบ่งเส้นทางปั่น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะใกล้ 12 กิโลเมตร และระยะไกล 24 กิโลเมตร โดยระหว่างทางสามาร... >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายเรียนรวม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 15 มกราคม 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายเรียนรวม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังแนบ รายละเอียด >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แร่ธาตุและโลหะหนักพร้อมติดตั้ง และชุดย่อยดิน
อังคาร 15 มกราคม 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แร่ธาตุและโลหะหนักพร้อมติดตั้ง และชุดย่อยดิน จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เอกสารดังแนบ เอกสารดังแนบ >> อ่านต่อ


งานปรับปรุงอาคารกิจการนักศึกษาพร้อมครุภัณฑ์(อาคาร16)
อังคาร 15 มกราคม 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปรับปรุงอาคารกิจการนักศึกษาพร้อมครุภัณฑ์ (อาคาร16)  ให้มีความสวยงาม แข็งแรง ปลอดภัย เกิดประโยชน์ในการใช้สอยอาคารได้เป็นอย่างดี และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยฯ เอกสารดังแนบ >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมใจไปบริจาคโลหิต ให้กับเพื่อนนักศึกษา หลังถูกรถกระบะตีนผีชนแล้วหนี ถนนสายลำปาง-งาว เมื่อวันที่ผ่านมา
อังคาร 15 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

        เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๑.๐๐ น. นายธนกิจ ฉัตรวราลักษณ์ (ฟลุค) อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เกิดประสบอุบัติเหตุ รถยนต์ (กระบะแค็ปสีดำ) ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ได้พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ ของนายธนกิจ และลากไถลเป็นทางยาวแล้วหนีหายไปกับความมืด บริเวณหน้าหอพักหญิงปนิตา ถนนสายลำปาง-งาว จนเป็นเหตุให้นายธนกิจ อาการสาหัส สมองซีกซ้ายบวม เลือดคั่งในสมอง กะโหลกศรีษะแตก ผ่าตัดสมอง เลือดคั่งในช่องท้อง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดประชุม VDO Conferece 6 พื้นที่ ขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในร่วมกัน
อังคาร 15 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

        วันนี้ 14 ม.ค. 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานประชุม Video Conference ติดตามผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง 6 พื้นที่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พิษณุโลก ตาก ลำปาง         การประชุม Conference ดังกล่าว เพื่อเป็นการกำกับติดตามข้อมูลการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 319


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา