โลโก้เว็บไซต์ นริศรา สกุลสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : นริศรา สกุลสอน

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมการดำเนินงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำปาง
พุธ 1 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559  อ. ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นตัวแทน ท่านรองอธิการฯ ในนามของ คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำปาง  เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 ณ  ห้องจาววัง โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง โดยมี นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีวาระการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการดำเนินงานที่เป็นการส่งเสริมผู้ผลิ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันพระปกเกล้า
จันทร์ 30 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ลำปาง นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสวรรคต ณ สวนพฤษชาติเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมสดุดีรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอ... >> อ่านต่อ


คลิกนิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการทำยาหม่องสมุนไพรและพิมเสนน้ำแก่เกษตรกรผู้ปลูกดีปลี นำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
เสาร์ 28 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมบริการให้คำปรึกษาฯ ให้ความรู้เรื่องการทำยาหม่องสมุนไพร และพิมเสนน้ำแก่เกษตรกรผู้ปลูกดีปลี ณ ศาลาหมู่บ้านบ้านหนองหล่าย ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 โดยมีอาจารย์พรหมมินทร์ สายนาคำ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และอาจารย์ณัฐอมร  จวงเจิม อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรในการจัดอบรม เพื่อนำไปใช้ประ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา แจ้งกำหนดฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕-๙ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีกำหนดการซ้อมใหญ่ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ และมีพิธีรับพระราชทานปริญญาในวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนั้น เพื่อความพร้อมเพรียงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบัณฑิตม... >> อ่านต่อ


คกก.บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมประชุม Reprofile สัญจร (วาระพิเศษ)
พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

                 เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาสประชุม Reprofileสัญจร (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง                การประชุมดังกล่าว ได้มีการกำหนดแผนก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ Strat Up SMEs 2016 งานนี้ SMEs ต้องห้าม (พลาด)
พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                 อาจารย์กร   จันทรวิโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (ผู้ประสานงาน)โครงการ Strat Up SMEs 2016เปิดเผยว่า มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรม หอการค้า พัฒนาจังหวัด พาณิชย์จังหวัด สมาคมคลัสเตอร์จังหวัดลำปาง และสมาพันธ์ SMEsไทย (ลำปาง) ได้ร่วมกันจัดงาน SMART SMEs 2016ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ –๑๕.๐๐ น. ณ  โรงแรมลำปางเวียงทอง                 ภายในงานจะมีการเปิดตัวโครงการ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 3
จันทร์ 23 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานนักศึกษากว่า 75 หัวข้อ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็... >> อ่านต่อ


คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการแปรรูปสับปะรด
พุธ 18 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

     คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดลำปาง  จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการแปรรูปสับปะรดแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดบ้านเสด็จ ต.บ้านเสด็จ  อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารสำนักงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน    สำหรับการจัดอบรมดังกล่าวประกอบด้วย หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจานส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day อุทยานแห่งชาติม่อนพระยาแช่
พุธ 18 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจรย์บุญธรรม โสใจวงศ์ นำบุคลากรของมหาวิยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ณ  อุทยานแห่งชาติม่อนพระยาแช่ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง   ให้เกียรติเป็นประธาน                >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และสสว. เปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up SMEs ปี ๒๕๕๙ (ภาคเหนือตอนบน)
อังคาร 17 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Upมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำทีมงานร่วมการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ และเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up SMEs ปี ๒๕๕๙ (ภาคเหนือตอนบน) โอกาสนี้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง จากนายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 164


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา