โลโก้เว็บไซต์ จารุวรรณ สุยะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : จารุวรรณ สุยะ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญร่วมประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปีพุทธศักราช 2564
พุธ 26 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญร่วมประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปีพุทธศักราช 2564 หัวข้อ “ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ” ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2356 0466-70 ต่อ 3009,3015 หรือ www.royin.go.th >> อ่านต่อ


กรมบัญชีกลางขอเชิญร่วมพิธีและร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ.2563
พุธ 26 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          กรมบัญชีกลางขอเชิญร่วมพิธีและร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ.2563  ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ  โดยขอเชิยผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญผ่านช่องทางดังนี้ ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทาน มทร.พระนคร ประจำปี 2563
พุธ 26 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563  ณ วัดนรนาถสุนทริการาม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. หรือร่วมบริจาคทรัพย์ได้ที่กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สี่เสาเทเวศร์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี กฐินพระราชทานและกฐินสามัคคี เลขที่บัญชี 880-7-45012-0 พร้อมทั้งส่งสำเนาใบโอนเงินให้กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลพระนคร โท... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์รู้เท่าทันข่าวปลอม
จันทร์ 24 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการ Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่ รู้จริง ไม่มี Fake ขอเชิญติดตามสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับข่าวปลอม ประเภทข่าวปลอม และวิธีการตรวจสอบข่าวปลอม รายละเอียดตามแนบ >> อ่านต่อ


ประกันสังคมเปิดรับผู้สูงวัย อายุ 60-65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
จันทร์ 24 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     สำนักงานประกันสังคม เปิดรับผู้สูงวัย อายุระหว่าง 60-65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยให้สิทธิความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ 3 ทางเลือก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักประกันสังคมจังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0 5426 5018 ถึง 21 ต่อ 400-411 หรือสายด่วน 1506 รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษา
จันทร์ 24 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษา สร้างหอพักและอาคารเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-653-2952-3 , 088-757-2770 >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวต้อนรับครูฝึก อาจารย์ผู้กำกับ และนักศึกษาวิชาทหาร ในโอกาสเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5
ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

          21 สิงหาคม 2563  ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวต้อนรับครูฝึก อาจารย์ผู้กำกับและนักศึกษาวิชาทหารในโอกาสเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมสนับสนุนอาหารว่างและน้ำดื่มในการจัดกิจกรรม ... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท)
ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) แจ้งประชาสัมพันธ์ทุน จำนวน 2 ทุน ประกอบด้วย ทุนภายใต้โครงการ 2021 Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) และทุนภายใต้โครงการ 2021 Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ http://www.fubrightthai.org/programs/now-open-thai/  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2562
ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     กรมสรรพากรแจ้งยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th ได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากรโทร. 1161 รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ จัดสัมมนาโครงการ "Food Stylist กับเทคนิคการถ่ายภาพ" เพิ่มมูลค่าให้กับอาหาร
พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

          19 สิงหาคม 2563 สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ Food Stylist กับเทคนิคการถ่ายภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดตกแต่งจานอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอาหาร ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากอาจารย์อัศพงษ์ อุประวรรณา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 841


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา