โลโก้เว็บไซต์ จารุวรรณ สุยะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : จารุวรรณ สุยะ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         ด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม-วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ผู้สนใจดุรายละเอียดได้ที่ https://www.nxpo.or.th/ApplicationPMUADirector2020  สอบถามโทร 08 1687 8163 >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         ด้วยหน่วยบริหารและจัดการด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นจากการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นหน่วยงานภายใต้ร่มนิติบุคคลของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยผู้สนใจสามารถสมัครระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอี... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัด หัวข้อ “กำแพงเพชรสุขใจ ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี”  ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2563 สอบถามเพิ่มเติม 0 5570 5011, 0 5570 5070 และ 089-8594289 หรือทาง Facebook  fanpage :KPT Photo Contest รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร 4 รุ่น
ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร (เรียนด้วยตนเอง 4 เดือน)  โดยนำชุดวิชาจาก 11 สาขาวิชา มาเปิดให้เลือกเรียน 1-3 ชุดวิชา จาก 250 ชุดวิชา ทั้งนี้เปิดรับสมัครครั้งที่ 2 รุ่นที่ 11 ในวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 เรียนช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม www.stou.ac.th เลือกโครงการสัมฤทธิบัตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2504 7711-2 >> อ่านต่อ


ศูนย์ป่าไม้ลำปาง รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒในคณะกรรมกรป่าชุมชนประจำจังหวัด
ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ศูนย์ป่าไม้ลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกรป่าชุมชนประจำจังหวัด  สามารถยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์ป่าไม้ลำปาง  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เลขที่ 30 ถนนท่ามะโอ  ตำบลเวียงเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทรศัพท์  0 5422 3298 ต่อ 101 >> อ่านต่อ


วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เปิดรับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือน แผนกช่างไฟฟ้า
ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2563 / ข่าวรับสมัครงาน

         วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาไฟฟ้ากำลัง และมีใบประกอบวิชาชีพครู อัตราเงินเดือน 8,340 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5697 0096-7 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาจีน
ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2563 / ข่าวรับสมัครงาน

      ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาจีน) สังกัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 มิถุนายน 2563  ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทร  0 5434 2547-8 ต่อ 111 หรือ >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปผักและสมุนไพรอบแห้ง
จันทร์ 18 พฤษภาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

          อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผัก และสมุนไพร อบแห้ง และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อบแห้ง ให้แก่ พนักงาน บริษัท วีเจเค โกลบอล กรุ๊ป จำกัด  เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ บริษัท วีเจเค โกลบอล กรุ๊ป จำกัด  273/3 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ... >> อ่านต่อ


ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์และแจ้งช่องทางการอัพโหลดเอกสารการสมัครเรียน รอบ Extra Lanna 2 ประจำปีการศึกษา 2563
พฤหัสบดี 14 พฤษภาคม 2563 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

         แจ้งผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รอบ Extra Lanna 2 ประจำปีการศึกษา 2563  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 มหาวิทยาลัยฯได้เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยด้านสุขภาพ จึงยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ทุกระดับและทุกหลักสูตร โดยให้นักเรียน นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อส่งเอกสารทางอินเตอร์เนต ประกอบด้วย 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา 2.หลักฐานการศึกษา สำเนาใบแสดงผลการเรียน / ใบ รบ. / ใบเกรด/หนังสื... >> อ่านต่อ


อาจารย์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมแปรรูปเนื้อสัตว์
พุธ 13 พฤษภาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหมูแผ่น หมูสวรรค์ หมูแดดเดียว ให้แก่ พนักงาน บริษัทผลมณีธุรกิจ จำกัด  จำนวน 10 คน ณ บริษัท ผลมณีธุรกิจ จำกัด  90 หมู่ 7 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จ.ลำปาง เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรและนำไปขยาย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 783


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา