โลโก้เว็บไซต์ จารุวรรณ สุยะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : จารุวรรณ สุยะ

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14
พุธ 9 กันยายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  ขอเชิญส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14  เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2563รายละเอียดเพิ่มเติม www.intouchstation.com หรือคลิกรายละเอียดแนบ >> อ่านต่อ


ขอเชิญสั่งจองและเช่าบูชาเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อเกษม เขมโกและองค์พระพิฆเนศ
พุธ 9 กันยายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ชมรมผู้ปกครองครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา ขอเชิญร่วมสั่งจองและเช่าบูชาเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อเกษม เขมโก และองค์พระพิฆเนศ  สามารถสั่งจองและสอบถามรายละเอียดได้ที่รองผู้อำนวยการ คติปรีชา ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 084-6696815 >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แปรรูปสับปะรด
อังคาร 8 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

          อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปสับปะรด แก่กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด และวิสาหกิจชุมชน บ้านเสด็จ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ... >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Young Inventor) พัฒนานักศึกษาสู่นักจัดการนวัตกรรม
อังคาร 8 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

          2 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Young Inventor) ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด ... >> อ่านต่อ


โครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบระดับแม่ข่าย ประจำปี 2563
อังคาร 8 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

          4 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพิมพ์  ชิดบุรี   หัวหน้าโครงการหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  นางสายหยุด  กันทะเสน   ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรลูกประคบเซรามิกบ้านศาลาบัวบก และผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล   รองผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้ารับโล่และใบประกาศนียบัตร หมู่บ้านต้นแบบ ระดับแม่ข่าย ดีเด่น ประจำปี 2563 จากกระทรวงอุดมศึก... >> อ่านต่อ


อาจารย์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป
พุธ 2 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

          อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563 ณ อาคารปฏิบัติการสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน ตำ... >> อ่านต่อ


สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
จันทร์ 31 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง  โดยสามารถดาวน์โหลด Smart Job Wallet ตามเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญร่วมทุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563
จันทร์ 31 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยกำหนดทอดถวาย ณ วัดพระธาตุเปิงฟ้าป่าอ้อย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัด  ผู้สนใจสามารถร่วมทำบุญได้ทางธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายไปรษณีย์แม่โจ้นามของ ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 หรือสั่งจ่ายเช็คในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทรา... >> อ่านต่อ


สาขาการบัญชีจัดอบรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2563
จันทร์ 31 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

          31 สิงหาคม 2563 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจก่อนออกฝึกประสบการณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ ... >> อ่านต่อ


สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากร จัดฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จันทร์ 31 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

          27 สิงหาคม 2563 คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากร จัดฐานการเรียนรู้ในงานวันวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนกิ่วลมวิทยา จังหวัดลำปาง เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แก่นักเรียนเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 841


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา