โลโก้เว็บไซต์ จารุวรรณ สุยะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : จารุวรรณ สุยะ

แจ้งเปิดการเข้าศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยว
อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

       กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประกาศแจ้งเปิดการเข้าศึกษาธรรมชาติและท่องทเยวในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกชาติทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป   ดังรายละเอียดแนบ >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้ารับการอบรม
อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

        สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรภายหลังสถานการณ์โควิด-19  หลักสูตรการพลิกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่  หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรสมัยใหม่ ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.training.nida.ac.th หรือ 0 2727 3597 และ 0 2727 3231 , 0 27273213-14 >> อ่านต่อ


ชคลป.รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดลำปาง กรณีพิเศษ
อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดลำปาง กรณีพิเศษ โดยเปิดรับสมัคร 2 ช่วงระยะเวลา ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ 13 กรกฎาคม -12 ตุลาคม 2563 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 13 ตุลาคม -28 ธันวาคม 2563 รายละเอียดตามแนบ >> อ่านต่อ


การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ เดือนมิถุนายน 2563 มทร.ล้านนา ลำปาง
อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560)            การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ  เดือนมิถุนายน  2563 >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี รับสมัครอาจารย์ผู้สอน 6 อัตรา
ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 / ข่าวรับสมัครงาน

     วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี   เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สอนแผนกเทคโนโลยีเครื่องกล จำนวน 4 อัตรา และอาจารย์ผู้สอนแผนกไฟฟ้ากำลัง จำนวน 2 อัตรา  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-4530800 ต่อ 109  รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     สำนักงานศาลปกครอง ขอเชิญบุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นฯ ตามประกาศ ก.ศป. ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านจดหมาย โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือคลิกรายละเอียดตามแนบ >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเมืองและชุมชนในพื้นที่
ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเมืองและชุมชนในพื้นที่ "ภาคเหนือ"  ผู้สนใจลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่: https://bit.ly/2wAoxpc โดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดโครงการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” (ภาคเหนือ) สนับสนุ... >> อ่านต่อ


อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมทำผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
พฤหัสบดี 9 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

          3 กรกฎาคม 2563 อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง เช่น แยมลำไย แยมสตรอเบอร์รี่ เต้าฮวยฟรุตสลัด และซีเรียลบาร์  ให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง กลุ่มแปรรูป ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ 428 หมู่ 12 ต.หนองควาย อำเภอหางดง จ.เชียงใหม่   ... >> อ่านต่อ


กรมศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร
พุธ 8 กรกฎาคม 2563 / ข่าวรับสมัครงาน

          กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2563 โดยจะดำเนินการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม- 5สิงหาคม 2563 ผู้สนใจสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ https://finearts.thaijobjob.com  หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2563” >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อช้างเผือกและทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์และปรับภูมิทัศน์บริเวณหอเกียรติภูมิแม่วัง
เสาร์ 4 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

         4 กรกฎาคม 2563 ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อช้างเผือก ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อช้างเผือก และพิธีทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี ณ หอเกียรติภูมิแม่วัง ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 783


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา