โลโก้เว็บไซต์ จารุวรรณ สุยะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : จารุวรรณ สุยะ

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการกับสถาบันพระบรมราชชนก
ศุกร์ 31 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

          31 กรกฎาคม 2563 ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วย ผศ.จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา และ ผศ.พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการกองการศึกษาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมลงนามความร่วมมือกับสถาบันพระบรมราชชนก  ณ ห้องฝ้ายคำ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง เพื่อร่วมมือสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ           การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวจัดโ... >> อ่านต่อ


แจ้งกำหนดการส่งเอกสารรายงานตัวของนักศึกษารหัส 63
พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการส่งเอกสารรายงานตัวของนักศึกษารหัส 63 โดยให้นักศึกษารวบรวมเอกสารนำส่งดังนี้ 1. ใบรายงานตัว R1, R2 และ R3 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ใบทรานสคริป หรือ ใบรบ. หรือ ใบปพ.1 เป็นต้น (ที่สำเนามาจาก ฉบับจบ/ฉบับสมบูรณ์ ให้สำเนาเป็นขนาดกระดาษ A4 เท่านั้น) จำนวน 2 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองที่กรอกแจ้งมหาวิทยาลัยฯตอนกรอกประวัตินักศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 5. สำ... >> อ่านต่อ


บริษัท เค.พี. อะโกร เทรดดิง จำกัด รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     บริษัท เค.พี. อะโกร เทรดดิง จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยนักทดสอบพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่จัดการฟาร์ม (พืช) วุฒิ ปวส.พืชศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตอมได้ที่  0 5314 1102-3 หรือ 09 2272 7867 รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


กรมธนารักษ์ ขอเชิญจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย
พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     กรมธนารักษ์  ขอเชิญจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อน้อมระลึกและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพัน์ความสำเร็จ พัฒนาการทางการแพทย์และผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิด 20 บาท ประเภทธรรมดา  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป >> อ่านต่อ


เชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวิดิโอ ภายใต้แนวคิด “ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน”
พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ภายใต้การกำกับของ กกพ. ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวิดิโอ ภายใต้แนวคิด “ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน” ผ่านโครงการ “คลิกไอเดีย พลิกชุมชน” ดาวน์โหลดและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กันยายน 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook page : clickidea หรือคลิก >> อ่านต่อ


แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมโครงการพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษฯ
พฤหัสบดี 23 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

       แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมโครงการพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษฯ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม -19 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 - 18.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ภาษา โทรศัพท์ 2 5434 2547-8 ต่อ 134 หรือคุณอภิรดา  คำฟูบุตร 081-2711232 รายละเอียดคลิก       แผนการจัดกิจกรรม        >> อ่านต่อ


แจ้งเปิดการเข้าศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยว
อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

       กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประกาศแจ้งเปิดการเข้าศึกษาธรรมชาติและท่องทเยวในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกชาติทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป   ดังรายละเอียดแนบ >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้ารับการอบรม
อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

        สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรภายหลังสถานการณ์โควิด-19  หลักสูตรการพลิกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่  หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรสมัยใหม่ ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.training.nida.ac.th หรือ 0 2727 3597 และ 0 2727 3231 , 0 27273213-14 >> อ่านต่อ


ชคลป.รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดลำปาง กรณีพิเศษ
อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดลำปาง กรณีพิเศษ โดยเปิดรับสมัคร 2 ช่วงระยะเวลา ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ 13 กรกฎาคม -12 ตุลาคม 2563 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 13 ตุลาคม -28 ธันวาคม 2563 รายละเอียดตามแนบ >> อ่านต่อ


การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ เดือนมิถุนายน 2563 มทร.ล้านนา ลำปาง
อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560)            การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ  เดือนมิถุนายน  2563 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 779


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา