โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานวันวัฒนธรรมไทย-จีน สานสัมพันธ์พี่น้องสองแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2564 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานวันวัฒนธรรมไทย-จีน สานสัมพันธ์พี่น้องสองแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานวันวัฒนธรรมไทย-จีน สานสัมพันธ์พี่น้องสองแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2564

วานนี้ (3 มี.ค64) ที่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง)  ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวัฒนธรรมไทย-จีน สานสัมพันธ์พี่น้องสองแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการการพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการพัฒนาทักษะภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของชนชาติจีน และเพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
สำหรับการจัดงานวันวัฒนธรรมไทย-จีน สานสัมพันธ์พี่น้องสองแผ่นดิน ยังจัดให้มีการประกวดแข่งขันการออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง, การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์, การประกวดร้องเพลงจีน, การจัดนิทรรศการวัฒนธรรมจีน และกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านสมรรถภาพ "เกมส์ล่าอั่งเปา" เป็นต้น

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา