โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา  | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 มีนาคม 2564 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษารับรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพของตนเองในอนาคต

วันนี้ (3 มี.ค.64) ที่ห้องซอมพอ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวเปิดการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานประกอบการ ในหัวข้อ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพของตนเองในอนาคต โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับการฟังการบรรยายดังกล่าว

สำหรับการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานประกอบการ ในหัวข้อ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในภาคอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไซแนปส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา 
ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา